Vui lòng đợi...

Tạ Hoàng Chính

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/04/1982
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: chinhth@tnus.edu.vn, chinhdhkh@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa vô cơ

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Truong ĐHKH ĐHTN Hóa vô cơ
2011 - 2013 Thạc sĩ Đại học sư phạm Thái Nguyên Hóa vô cơ

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2019 Khoa Hóa học trường ĐHKH - ĐHTN Giao viên thực hành kiêm kỹ thuật viên