Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Dung

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/12/1986
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
Học vị: Thạc sĩ
Email: dungnt@tnus.edu.vn, dung.nt@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu phương pháp chế tạo, cấu trúc và tính chất điện, từ, quang của vật liệu perovskite dạng khối và nano tinh thể nói chung và vật liệu perovskite nền mangan nói riêng.

- Nghiên cứu phương pháp chế tạo, cấu trúc và tính chất quang của các nano tinh thể loại II CdS/ZnSe.

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Vật lý
2009 - 2011 Thạc sĩ Viện Vật lý Vật lý chất rắn
2011 - 2013 Cử nhân Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Ngôn ngữ Anh

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2019 Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Giảng dạy các học phần: Vật lý đại cương 1, Thực hành Vật lý đại cương 1, Phương trình Toán Lý 2.

- Thực hiện các công việc của một chuyên viên Phòng Đào tạo.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[7] Magnetic properties and magnetocaloric effect of Sr - doped Pr0.7Ca0.3MnO3 compound
Pham Duc Huyen Yen, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh, Seong-Cho Yu
Current Applied Physics (SCI, Q2) 18 (11), 1280-1288
2018
[6] Magnetocaloric effect and the change from first- to second-order magnetic phase transition in Pr0.7CaxSr0.3-xMnO3 polycrystalline compounds
Yen Pham, T.D. Thanh, T.V. Manh, N. T. Dung, W.H. Shon, J.S.Rhyee, Dong-Hyun Kim, Seong-Cho Yu
AIP Advances (SCIE, Q2) 8 (10), 101417
2018
[5] Magnetic and critical properties of Pr0.6Sr0.4MnO3 nanocrystals prepared by a combination of the solid state reaction and the mechanical ball milling methods
Nguyen Thi Dung, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Seong Cho Yu, Nguyen Van Dang, Tran Dang Thanh
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2) 9 (2), 1-7
2018
[4] Magnetic and critical properties of Pr0.6Sr0.4MnO3 nanocrysatls prepared by a combination of the solid state reaction and the mechanical ball milling methods
Nguyen Thi Dung, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Seong Cho Yu, Nguyen Van Dang, Tran Dang Thanh
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2)
2018
[3] Tuning the magnetic phase transition and the magnetocaloric properties of La0.7Ca0.3MnO3 compounds through Sm-doping
Tran Dang Thanh, Nguyễn Thị Dung, Nguyen Van Dang, Le Viet Bau, Hong-Guang Piao, The Long Phan, Pham Duc Huyen Yen, Kieu Xuan Hau, Dong-Hyun Kim,, Seong-Cho Yu
AIP Advances (SCIE, Q2) 8 (3)
2018
[2] Effect of Fe3+ substitution on structural, optical and magnetic properties of barium titanate ceramics
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, P.T. Phong, In-Ja Lee
Physica B: Condensed Matter (SCI, Q2) 457, 103-107
2015
[1] A Finiteness Result for Attached Primes of Certain Tor-Modules
Le Thanh Nhan, Nguyen Thi Dung
Algebra Colloquium (SCIE, Q3) 19 (01), 787-796
2012
Công bố trong nước Năm
[5] Ảnh hưởng của Sr lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[4] Tính hấp thụ ánh sáng của vật liệu BaTi1-xMnxO3
Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[3] Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3 lên tính chất điện từ của vật liệu La0.7Sr0.3MnO3
Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 4, 197
2014
[2] Abnormal magnetic property in Fe-doped BaTiO3 multiferroics
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, Nguyen Van Khien, To Manh Kien, Nguyen Khac Hung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 96 (2012) 49 96 (49)
2012
[1] Ảnh hưởng của sự thay thế Fe cho Ti lê cấu trúc và tính chất điện từ của BaTiO3
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, Nguyen Van Khien, Tô Mạnh Kiên, Nguyen Khac Hung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 78 (39)
2011

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các giả vật liệu hấp thụ hoàn toàn định hướng ứng dụng làm cảm biến plasmon; ĐH2014-TN07-06; 2014 - 2015

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano; B2010-TN06-02; 2010 - 2011
[2] Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite; ĐH2012-TN07-10; 2012 - 2013

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

TS. Nguyễn Văn Đăng, TS. Vũ Xuân Hòa, TS. Nguyễn Thị Luyến, ThS. Nguyễn Thị Dung, "Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm Vật lý đại cương 2", Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (2018)

Các giải thưởng khoa học

- Học bổng Vallet 2018.