Vui lòng đợi...

Lô Thị Huế

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/10/1986
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Thạc sĩ
Email: huelt@tnus.edu.vn, huelt@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

vật liệu điện từ

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2002 - 2006 Cử nhân Trường đại học sư phạm Hà Nội vật lý
2013 - 2015 Cử nhân Trường đại học sư phạm Thái Nguyên vật lý

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2020 Trường đại học Khoa Học Thái Nguyên GV Thực Hành