Vui lòng đợi...

Nguyễn Văn Khiển

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/03/1983
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: khiennv@tnus.edu.vn, khiennv@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu điện, từ, quang xúc tác

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2003 - 2007 Cử nhân Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật
2009 - 2011 Thạc sĩ Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Công nghệ nano
2012 - 2018 Tiến sĩ Viện khoa học vật liệu - Viện HLKHVCNVN Vật liệu điện tử

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2008 - 2019 Khoa Vật lý và Công nghệ Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Đã có kinh nghiệm giảng dạy đứng lớp 10 năm.

- Lĩnh vực NCKH về vật liệu sắt điện, sắt từ, điện môi, áp điện...

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[5] AC conduction of Ba1-xCaxTiO3 and BZT-BCTx
Nguyen Van Khien, Than Trong Huy, Le Van Hong
Physica B: Physics of Condensed Matter & C: Atomic, Molecular and Plasma Physics, Optics (SCI, Q1) 532, 126-129
2018
[4] Influence of Ca Substitution on Piezoelectric Properties of Ba1−x Ca x TiO3
Nguyen Van Khien, Thi Hong Phong Le, Thi Kim Chi Tran, Van Chuong Truong, Trong Huy Than, Van Hong Le
Journal of electronic materials (SCI, Q1) 46 (6), 3603–3609
2017
[3] Dielectric Relaxation of Ba1-xCaxTiO3 (x=0.0­0.3)
Le Van Hong, Nguyen Van Khien, Truong Van Chuong
Materials Transactions (SCI, Q2) 56 (9), 1374-1377
2015
[2] Effect of Pb substitution on structural and electrical transport of La0.7Ca0.3-xPbxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) manganites
P.T. Phong, N. V. Khien, N. V. Dang, D.H. Manh, L.V. Hong, In-Ja Lee
Physica B: Condensed Matter (SCI, Q2) 446-447, 44-49
2015
[1] Low-field magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 Composites
T. D. Thanh,, P. T. Phong, D. H. Manh, N. V. Khien, L. V. Hong, T. L. Phan, S. C. Yu
Journal of Materials Science: Materials in Electronics (SCI, Q2) 24 (4), 1389–1394
2012
Công bố trong nước Năm
[7] CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ VẬT LIỆU BaTi0,8Zr0,2O3-Ba1-yCayTiO3 (y = 15; 20; 25; 28; 28,8; 29,2; 29,6; 30; 30,4; 35)
Chu Thị Anh Xuân, Nguyễn Văn Khiển
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 188 (12/2), 39-43
2018
[6] Ba1-xCaxTiO3 and the dielectric properties
Nguyễn Văn Khiển, Vu Dinh Lam, Le Van Hong
Communications in physic - Viện hàn lâm Khoa học VN
2014
[5] Ba1-xCaxTiO3 và tính chất điện môi của chúng
Nguyễn Văn Khiển, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học VN
2014
[4] Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3 lên tính chất điện từ của vật liệu La0.7Sr0.3MnO3
Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Đăng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 4, 197
2014
[3] Tính cạnh tranh pha cấu trúc trong vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe chế tạo bằng phương pháp bốc bay chùm tia Laser
Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Khiển, Trần Văn Thành, Đỗ Hùng Mạnh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện KH&CN Việt Nam 50 (2012) 58 50 (58)
2012
[2] Abnormal magnetic property in Fe-doped BaTiO3 multiferroics
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, Nguyen Van Khien, To Manh Kien, Nguyen Khac Hung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 96 (2012) 49 96 (49)
2012
[1] Ảnh hưởng của sự thay thế Fe cho Ti lê cấu trúc và tính chất điện từ của BaTiO3
Nguyen Van Dang, Nguyen Thi Dung, Nguyen Van Khien, Tô Mạnh Kiên, Nguyen Khac Hung
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 78 (39)
2011

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng; ĐH2012-TN07-11; 2012 - 2013
[2] Thiết kế, xây dựng 5 bài thí nghiệm điện tử học phục vụ giảng dạy; CS2017-02; 2017 - 2018

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano; B2010-TN06-02; 2010 - 2011
[2] Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite; ĐH2012-TN07-10; 2012 - 2013
[3] Chế tạo và nghiên cứu khả năng hấp thụ sóng vi ba của hệ hạt La0,7Sr0,3Mn1-xTixO3; ĐH2015-TN06-10; 2015 - 2016