Vui lòng đợi...

Nguyễn Trung Kiên

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/08/1985
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
Học vị: Thạc sĩ
Email: kiennt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học vật liệu, Vật lý

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Vật lý
2011 - 2015 Thạc sĩ Trường Đại học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Khoa học vật liệu

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2015 Trường Đại học Khoa học giảng viên
2015 - 2019 Trường Đại học Khoa học Chuyên viên phòng Đào tạo

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots versus laser excitation power and temperature
Nguyễn Thị Hiền, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 218, 116838
2019