Vui lòng đợi...

Kiều Quốc Lập

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/08/1982
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Tiến sĩ
Email: lapkq@tnus.edu.vn, kieuquoclap@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý tài nguyên và môi trường, 

Bản đồ GIS và ứng dụng

 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2001 - 2005 Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lý
2006 - 2008 Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lý tự nhiên
2010 - 2014 Tiến sĩ Trường Đại học Địa chất Trung Quốc Kỹ thuật bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Trung Tốt Tốt Tốt
Tiếng Anh Tốt Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2007 ~ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Phó Trưởng Khoa

Kinh nghiệm / hoạt động khác

1. Công tác giảng dạy: trên 10 năm tham gia giảng dạy đại học và sau đại học. Các học phần phụ trách: Bản đồ học, Hệ thống thông tin địa lý, Quy hoạch nông thôn mới, Ứng dụng công nghệ 3S (GPS-RS-GIS) trong quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao KH&CN: Công bố gần 30 bài báo trên các tạp chí/ kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước. Chủ trì và tham gia 02 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài/dự án cấp Bộ, 02 đề tài dự án cấp tỉnh, 03 đề tài cấp Đại học và nhiều đề tài cấp cơ sở.

3. Công tác quản lý, đoàn- hội: Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên, Trưởng phòng Tổng hợp (Viện Khoa học và Công nghệ), Bí thư Liên chi đoàn, Ủy viên BTV Đoàn trường.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[2] Using Robust Statistics, Exploring Document Analysis and Gis for Defining and Localizing Geochemical Anomalies-Case Study in Sin Quyen Copper Mine, Lao Cai Province, Viet Nam
Kiều Quốc Lập, Văn Hữu Tập
Current Research in Geoscience
2017
[1] 基于GIS的森林景观保存值评价研究中的熵模型模拟
Kiều Quốc Lập
Geography and Geo-Information Science
2014
Công bố trong nước Năm
[10] Bước đầu thử nghiệm sử dụng ảnh viễn thám (MODIS) xác định độ nhiễm mặn cho 4 tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ
Ngô Trà Mai, Kiều Quốc Lập
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 178 (2), 3-7
2018
[9] Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10 , 610-615
2018
[8] Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 10
2018
[7] Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành QLTNMT tại khu vực Trung du miền núi Bắc bộ
Ngô Văn Giới, Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu Khoa học Quốc gia: Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững , 99-103
2018
[6] Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành QLTNMT tại khu vực Trung du miền núi Bắc bộ
Ngô Văn Giới, Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu Khoa học Quốc gia: Trải đất - Mỏ - Môi trường bền vững , 99-103
2018
[5] Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên
Hoàng Văn Tâm, Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám
2018
[4] Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá độ nhạy cảm xói mòn cảnh quan khu vực miền núi Sa Pả - Tả Phìn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Kiều Quốc Lập
Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám
2018
[3] "Đánh giá độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai"
Kiều Quốc Lập
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[2] Ứng dụng mô hình tích hợp GIS-ALES trong đánh giá thích nghi sinh thái cây Actiso với điều kiện tự nhiên huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai
Kiều Quốc Lập
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[1] Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng xử dụng đất nông nghiệp tại cụm xã Sa Pả- Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai
Kiều Quốc Lập, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học đất
2015

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng kho cơ sở dữ liệu phục vụ sinh viên Khoa KHMT&TĐ trường Đại học Khoa học thực hành học phần Hệ thống thông tin địa lý (GIS); CS2016-03; 2016 - 2017
[2] Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030; ĐH2017-TN06-04; 2017 - 2018

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam cho phát triển một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế; ĐH2011-07-14; 2011 - 2012
[2] Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+-N) trong nước bị ô nhiễm bằng than sinh học biến tính sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp; ĐH2017-TN06-05; 2017 - 2018

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Hoàng Thị Hiền; Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam (2017)
[2] Hà Hồng Thái; Đánh giá hiện trạng xói mòn đất và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông - lâm nghiệp bền vững huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (2019)
[3] Kiều Thị Hải; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (2019)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1. Kiều Quốc Lập (chủ biên), Ngô Văn Giới (2018), Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý, NXB Nông nghiệp

Các giải thưởng khoa học

1. Giải nhất, giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII (2015)

2. Bằng Khen tỉnh Đoàn Thái Nguyên (2016)

3. Bằng Khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2017)

4. Huy hiện Thanh niên tiên tiến toàn quốc (2017)

5. Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa hoc (2010, 2016)

6. Giấy khen Giám đốc Đại học Thái Nguyên (2015, 2018)