Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Khánh Vân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/03/1984
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Thạc sĩ
Email: vanntk@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu nano

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
0000 Cử nhân
2004 - 2008 Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Vật lý
2009 - 2011 Thạc sĩ Trường Đại học KHTN- ĐHQGHN Vật lý chất rắn

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2008 - 2019 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng; ĐH2012-TN07-11; 2012 - 2013
[2] Nghiên cứu, xây dựng một hệ laser Cr3+: LiSAF liên tục, có khả năng điều chỉnh bước sóng; ĐH2012-TN07-13; 2012 - 2013