Vui lòng đợi...

Trịnh Vương An

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1988
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: antv@tnus.edu.vn, trinhvuongan89@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật đất đai

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2012 Cử nhân Đại học Vinh Luật học
2012 - 2015 Thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội Luật Kinh tế

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2012 - 2019 Đại học Khoa học

Kinh nghiệm / hoạt động khác

kinh nghiệm 07 năm giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai

Làm thêm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của một số tập đoàn lớn như: Cen Group, Hải Phát

Có kinh nghiệm tư vấn các vụ tranh chấp liên quan đến đất đai cho một số văn phòng Luật sư

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[1] Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước về bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trịnh Vương An
Tạp chí Khoa học và Xã hội , 222-226
2020
STT Tên môn học Xem chi tiết
1 Luật Đất đai Nhấn đề xem chi tiết