Vui lòng đợi...

Lê Văn Cảnh

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/01/1984
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: canhlv@tnus.edu.vn, lecanh83@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Xã hội học 

- Công tác xã hội

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2004 - 2008 Cử nhân Đại học Công đoàn Việt Nam Xã hội học
2008 - 2011 Thạc sĩ Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG HN Xã hội học
2018 - 2020 Cử nhân Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2008 - 2019 Đại học Khoa học - ĐHTN Giảng viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Tín ngưỡng trong chữa bệnh của người dân tộc Tày huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Lê Văn Cảnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tạp chí Giáo dục và Xã hội
2019
Công bố trong nước Năm
[1] Nhu cầu của người dân tộc thiểu số trong tiếp cận các dịch vụ y tế tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Lê Văn Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Trâm
Tạp chí Giáo dục và xã hội
2020

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Xã hội học đại cương; CS2011-26; 2011 - 2011
[2] Ứng xử của người dân miền núi trong việc phòng chống và chữa trị bệnh (Nghiên cứu trường hợp tại 2 xã Lam Sơn, Lương Hạ của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn); ĐH2016-TN06-07; 2016 - 2017

Thành viên tham gia:

[1] Báo chí địa phương khu vực trung du miền núi phía bắc với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ĐH2017-TN06-07; 2017 - 2018
[2] Ứng dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy chuyên ngành luật tại Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-05; 2018 - 2019
[3] Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin của sinh viên Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-06; 2018 - 2019