Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Đông

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1981
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: dongnt@tnus.edu.vn, dongnt@tnus.edu.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

-          Quản lý môi trường

-          Giáo dục môi trường

-          Sản xuất sạch hơn

-          Chi trả dịch vụ môi trường, REDD+

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1999 - 2003 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Khoa học môi trường
2005 - 2007 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Khoa học môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
0000 ~ Trường Đại học Khoa học Giảng Viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Tham gia giảng dạy các môn học:

       + Quản lý môi trường

       + Kinh tế môi trường

       + Hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO 14000

       + Sản xuất sạch hơn

- Tham gia tư vấn : Đánh giá tác động môi trường, sản xuất sạch hơn, ISO 14001, giáo dục môi trường.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[7] Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Lệ Hằng
Khoa học và công nghệ -TNU 188 (12/1), 89-95
2018
[6] Xây dựng bản đồ cacbon rừng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông, Trần Thị Ngọc Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[5] Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thị Đông
Tạp chí Khoa học &Công nghệ-TNU
2015
[4] Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ hồ núi cốc, khu vực xã Phúc Triù, thành phố Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2013
[3] Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
Nguyễn Thị Đông
Tạp chí Kinh tế môi trường
2012
[2] Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012
[1] Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2011

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Quản lý môi trường; CS2011-14; 2011 - 2011
[2] Nghiên cứu các giải pháp thu phí dịch vụ môi trường tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên; ĐH2012-TN07-02; 2012 - 2013
[3] Nghiên cứu khả năng hấp thụ cabon rừng tại một số xã thuộc VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; CS2018-TN06-05; 2017 - 2018

Khác:

[4] Thành viên tham gia đề tài cấp đại học "Nâng cao nhận thức của học sinh THCS về dịch vụ sinh thái rừng và bảo tồn hệ sinh thái rừng"; DH2019-TN06-01, 2019- 2020.

[3] Chủ nhiệm nhiệm vụ phối hợp với UBND Thành phố Thái Nguyên "Tuyên truyền nâng cao nhận thức phân loại rác tại nguồn đến từng hộ gia đình ở thành phố Thái Nguyên thuộc đề án “Nâng cao nhận thức phân loại rác tại nguồn ở thành phố Thái Nguyên đến năm 2020”; 2019.

[2] Thành viên tham gia nhiệm vụ giáo dục môi trường cấp Bộ năm 2019 "Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở tại các tỉnh có làng nghề khu vực trung du miền núi phía Bắc", B2019-TNA-06-MT, 2019.

[1] Thành viên tham gia đề tài " Dự án chia sẻ kiến thức  sử dụng than sinh học trong quản lý đất bền vững –  Developing and sharing knowledge of biochar for sustainable soil management in upland North of Vietnam (Vietnam B4SS); 2015 - 2018.

 

 

 

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Đồng tác giả: Giáo trình Thực tập thiên nhiên, nxb Nông Nghiệp, 2018

Các giải thưởng khoa học

Giải nhất cuộc thi "Sáng tạo trẻ" do tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức năm 2018

Sản phẩm “Lò đốt than sinh học BK4SS- Thái Nguyên” vinh danh trong Sách vàng sáng tạo trẻ Việt Nam 2018