Vui lòng đợi...

Lưu Bình Dương

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/06/1975
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Tiến sĩ
Email: duonglb@tnus.edu.vn, duongphieu2@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật học gồm:

 

1. Lý thuyết về mô hình tố tụng hình sự trên thế giới

2. Vấn đề Công lý và  quan niệm về công lý trong pháp luật thế giới và Việt Nam

3. Lý luận về chứng cứ trong tố tụng hình sự 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1992 - 1997 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Luật học
2000 - 2004 Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật học
2013 - 2017 Tiến sĩ Học viện KHXH Việt Nam Luật học

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
1997 - 2005 Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên Kiểm sát viên
2005 - 2012 UBND tỉnh Thái Nguyên Trưởng phòng nội chính
2012 - 2019 Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Trưởng khoa

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[5] Địa vị pháp lý của Công an xã trong tham gia giải quyết các vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường
Lưu Bình Dương
Tạp chí Công thương
2017
[4] Thiêng hóa yếu tố cơ bản cấu thành luật tục
Lưu Bình Dương, Nguyễn Văn Tiến
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[3] Cần sửa đổi quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong bộ luật tố tụng hình sự để đáp ứng yêu cầu tự do kinh doanh, thương mại hiện nay
Lưu Bình Dương
Tạp chí Công Thương
2016
[2] Vấn đề hòa giải tại cộng đồng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và những vấn đề pháp lý đặt ra
Lưu Bình Dương
Tạp chí Khoa học Kiểm sát
2016
[1] Mấy ý kiến góp ý hoàn thiện các quy định của luật về bảo đảm quyền bầu cử và ứng cử của công dân vào các cơ quan dân cử ở Việt Nam
Lưu Bình Dương
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Góp phần hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Hình sự và tố tụng hình sự (nghiên cứu trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên qua một số vụ án hình sự cụ thể giai đoạn 2010 - 2015); ĐH2016-TN06-10; 2016 - 2017
[2] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Pháp luật đại cương; CS2016-01; 2016 - 2017

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

       1) Viện kiểm sát trong nhà nước pháp quyền, NXB Tư pháp 2003 (Đồng chủ biên với GS Nguyễn Đăng Dung).

        2) Tòa án trong nhà nước pháp quyền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội (tham gia biên tập với các tác giả khác, GS TS Nguyễn Đăng Dung chủ biên)

        3) Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Cách mạng Tháng 10 Nga, ý nghĩa thời đại trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Viện Khoa học chính sách và pháp luật.

Các giải thưởng khoa học

    1) Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Về thành tích công tác cá nhân năm 2010.

     2) Danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh Thái Nguyên năm 2010. Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên;

    3) Bằng khen của Tư lệnh Quân khu I về: Thành tích xuất sắc 10 năm trong công tác quốc phòng - an ninh của Quân khuI.

    4) Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM về: công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2000.