Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Thùy Giang

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/01/1976
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: giangntt@tnus.edu.vn, thuygiangluat@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

LUẬT KINH TẾ

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2010 - 2012 Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Luật kinh tế

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình
Tiếng Hàn Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2015 ~ Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Có 12 năm kinh ngiệm làm giảng viên luật kinh tế.

Giảng dạy các học phần: Luật Ngân hàng, Luật Tài chính, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư

Hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên các khóa 11,12,13,14,15 làm nghiên cứu khoa học, khóa luật tốt nghiệp

Chủ nhiệm lớp và làm công tác cố vấn học tập cho hai lớp luật k13, k15