Vui lòng đợi...

Cao Thanh Hải

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/03/1990
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: haict@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa - Dược

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2012 Cử nhân Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Cử nhân Sinh học
2008 - 2013 Cử nhân Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Cử nhân Hóa học
2013 - 2015 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Hóa - Nano

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Thành thạo Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2013 - 2019 Trường Đại học Khoa học - ĐHTN Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Giảng dạy các học phần: Hóa - Sinh; Hóa - Sinh công nghiệp

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[1] Hấp phụ ion mangan (VII) trên compozit polyanilin/ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động
Bùi Minh Quý, Đinh Xuân Thành, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Cao Thanh Hải
Tạp chí Hóa học 56 (3E12), 236-241
2018