Vui lòng đợi...

Lê Tiến Hà

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/11/1980
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: halt@tnus.edu.vn, letienha@tnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học Vật liệu, Vật liệu quang học - Quang điện tử và Quang tử

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2004 Cử nhân Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Vật lý chất rắn
2006 - 2008 Thạc sĩ Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Vật lý chất rắn
2010 - 2017 Tiến sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội Quang học, Quang điện tử và quang tử

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Tốt Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2004 - 2009 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Giảng viên
2009 ~ Trường Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

  1. Tham gia đội tuyển Olimpic Vật lý toàn quốc từ 2000 - 2004 (Giải nhất giải bài tập Vật lý kỳ thi Olimpic Vật lý toàn quốc năm 2002).
  2. Tham gia huấn luyện đội tuyển Olimpic sinh viên Vật lý các năm (2006, 2007, 2008 cho trường Mỏ - Địa chất Hà Nội), năm 2010 (trường ĐHKH - ĐH Thái Nguyên) đều đạt giải 3 toàn đoàn.
  3. Giảng dạy cho chương trình "Bổ trợ kiến thức Vật lý phổ thông" do Ban khoa giáo đài truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2010 đến 2014 trên kênh VTV2.
  4. Tham gia xây dựng và giảng dạy online môn Vật lý PT trên các Website: truongtructuyen.vn (2008), Mclass.vn (2012), Hocmai.vn (2014), Vted.vn (2015), Dodaihoc.com (2016), Vtest.vn (2018).
  5. Tham gia sạo thảo giáo trình E-learng môn "Vật lý đại cương" cho Đại học Thái Nguyên.
  6. Soạn thảo các sách hỗ trợ ôn luyện thi Đại học, ôn thi THPT Quốc Gia từ 2008 đến nay.
  7. Hội viên Hội vật lý Việt Nam.
  8. Hội viên Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[19] Phosphate Adsorption by Silver nanoparticles-Loaded Activated carbon derived from tea Residue
Van Tuyen Trinh, Thi Minh Phuong Nguyen, Huu Tap Van, Le Phuong Hoang, Tien Vinh Nguyen, L. T. Ha, Hoa Vu Xuan, Thi Nu Nguyen, T. T. Pham, N. V. Quang, X. C. Nguyen
Scientific RepoRtS (SCIE, Q1)
2020
[18] Removal of Cr(VI) from aqueous solution using magnetic modified biochar derived from raw corncob
Le Phuong Hoang, Văn Hữu Tập, Lan Huong Nguyen, Duy-Hung Mac, Thuy Trang Vu, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca
New Journal of Chemistry (SCI, Q1)
2019
[17] Adsorption of Chromium(VI) onto Freshwater Snail Shell-Derived Biosorbent from Aqueous Solutions: Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics
Vu Xuan Hoa, Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Vinh Nguyen Dinh, Nguyen Thu Huong, Nguyen Quang Trung, L. T. Ha
Journal of Chemistry (SCIE, Q2) , 1-11
2019
[16] Structural transition, electrical and magnetic properties of Cr doped Bi0.9Sm0.1FeO3 multiferroics
P.T. Phong, N.H. Thoan, N.T.M. Hong, N. V. Hao, L. T. Ha, T.N. Bach, T.D. Thanh, C. T. A. Xuan, N.V. Quang, N. V. Dang, T.A. Ho, P. T. Tho
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 813
2019
[15] Origin of enhanced magnetization in (La,Co) codoped BiFeO3 at the morphotropic phase boundary
L. T. Ha, N. V. Hao, N. T. M. Hồng, P.V. Hai, P. D. Thang, L. V. Nam, P. T. Tho, N. V. Dang, Ca N. X.
Ceramics International (SCI, Q1)
2019
[14] Crystal structure, magnetic properties, and magnetization variation in Bi0.84La0.16Fe1-xTixO3 polycrystalline ceramic
P. T. Tho, N.X. Nghia, L.H. Khiem, N. V. Hao, L. T. Ha, Hoa.V.X., C. T. A. Xuan, B.W. Lee, N. V. Dang
Ceramics International (SCI, Q1) 45 (3), 3223-3229
2019
[13] Effect of doping concentration and sintering temperature on structure and photoluminescence properties of blue/red emitting bi-phase Eu3+/Eu2+-doped Sr5(PO4)3Cl/Sr3(PO4)2 phosphors
L. T. Ha, N. Tu, N. X. Quang, C. X. Thang, P. H. Vuong, D. X. Viet, N. D. Hung, N. D. T. Kien, Thanh – Tung Duong, P. T. Huy
Materials Research Express (SCIE, Q1) 5 (7), 1-7
2018
[12] Optical Characterization of Quantum Dots prepared directly in Citrate Aqueous Solution
Phung Van Vung, Ngo Van Hoang, Trinh Ba Thong, Bui Quang The, Nguyen Quynh Trang, Nguyen Lan Anh, Le Tien Ha, Chu VietHa, Vu Thi Kim Lien
Proceeding of the 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, ICAMN 2016 , 283-287
2016
[11] Synthesis and Optical Properties of Eu2+ and Eu3+ Doped SrBP Phosphors Prepared by Using a Co-precipitation Method for White Light-Emitting Devices
Le Tien Ha, Nguyen Duc Trung Kien, Phan Huy Hoang, Thanh Tung Duong, Pham Thanh Huy
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 45 (7), 3356-3360
2016
[10] Structural and photolumineescent properties of nanosized BaMgAl10O17 : Eu2+ blue-emitting phosphors prepared by sol-gel method
Hao Van Bui, Tu Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Trong An Tran, Ha Le Tien, Hao Tam Tong, Thi Kim Lien Nguyen, Thanh Huy Pham
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (SCIE, Q2) 6 (3), 035013
2015
[9] Optical properties of erbium doped Sr6B5PO20 phosphor powders prepared via co-precipitation method
L. T. Ha, N. D. T. Kien, P. T. Huy
Proceeding of 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Student from Cambodia – Laos – Malaysia – Vietnam , 343-350
2014
[8] Effect of dopping on optical properties of SrAl2O4 (Eu2+, Dy2+) phosphors synthesized by co-precipitation method
Nguyen Van Du, Nguyen Thanh Huy, Nguyen Tu, Nguyen Duy Hung, Do Quang Trung, Tong Thi Hao Tam, Le Tien Ha, Pham Thanh Huy
Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN), Hanoi, , 101-104
2012
[7] The optical properties of Eu3+ doped Sr6B5PO20 phosphor powders prepared by co-precipitation method
Le Tien Ha, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy
Proceedings of the 7th National Conference on Optics and Spectroscopy and the 7th International Conference on Photonics and Applications , 240-245
2012
[6] Photostability of CdSe quantum dots dispersed in aqueous solution
Chu Viet Ha, Tran Anh Duc, Tran Quang Huy, Duong Thi Lan, Le Tien Ha, Vu Thi Kim Lien
Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII , 1-6
2012
[5] Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological applications
Viet Ha Chu, Thi Ha Lien Nghiem, Ha Le Tien, Dinh Lam Vu, Hong Nhung Tran, Thi Kim Lien Vu
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q2) 3 (2), 1-7
2012
[4] Structure characterization and optical properties of Eu2+ doped Sr6B5PO20 phosphor powders prepared via co-precipitation method
Le Tien Ha, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy
Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN) , 165-169
2012
[3] Photoluminescent Properties of Water soluble CdSe/CdS Nanocrystals
Chu Viet Ha, Nguyen Nhu Dat, Le Tien Ha, Vu Thi Kim LIen
Proceeding of the 6th Solid State Physics and Material Science Conference (SPMS-2009) , 679-682
2009
[2] Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha, Nguyen Nhu Dat
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus, Q3) 187 (1), 1-6
2009
[1] Narrow size distribution of CdS semiconductor nanocrystals synthezised by revese micelle method
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha, Nguyen Nhu Dat
Proceeding of the ASEAN workshop on advanced materials science and nanotechnology AMSN, the 4th iWONN, Nhatrang, Vietnam 187 (2)
2008
Công bố trong nước Năm
[15] Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 225 (9), 112-117
2020
[14] ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thu Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà
TNU Journal of Science and Technology 208 (15), 77-82
2019
[13] BỘT HUỲNH QUANG ĐƠN PHA PHÁT XẠ ÁNH SÁNG TRẮNG ẤM ZnO:Al ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG RẮN
Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm Hằng, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung, Phan Thị Kim Loan
TNU Journal of Science and Technology 204/11, 163-171
2019
[12] Các hạt nano CdSe/CdS trong dung dịch nước: Chế tạo và các đặc trưng quang học
Chu Anh Tuấn, Ngô Văn Hoàng, Đức Thành Giang, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh Xoan, Vũ Thị Thanh Hương, Lê Tiến Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Chu Việt Hà, Trần Hồng Nhung, Vũ Thị Kim Liên
Hội nghị Vật lý chất rắng và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X (1), 334 – 339
2017
[11] Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột huỳnh quang ZnAl2O4 đồng pha tạp Cu2+, Mn4+ bằng phương pháp đồng kết tủa
Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Du, Lê Tiến Hà, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy
Hội nghị Vật lý chất rắng và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X (2), 623-628
2017
[10] Ảnh hưởng của nhiệt độ và tỷ lệ pha tạp Eu lên cấu trúc và tính chất của bột huỳnh quang Sr5Cl(PO4)3/Sr3(PO4)2 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa
Lê Tiến Hà, Nguyễn Tư, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thành Huy
Tạp chí hóa học 5A (52), 291-295
2014
[9] Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của bột huỳnh quang Y2O3:Eu phát xạ đỏ
Lê Tiến Hà, Chu Đức Anh, Trịnh Xuân Anh, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3B (52), 197-202
2014
[8] The optical properties of Eu3+ doped Sr6B5PO20 phosphor powders prepared by co-precipitation method
L. T. Ha, N. Tu, N.V.Du, N. D. T. Kien, P. T. Huy
Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII , 340-345
2013
[7] Photostability of CdSe quantum dots dispersed in aqueous solution
Chu Viet Ha, Tran Anh Duc, Duong Thi Lan, Le Tien Ha, Tran Quang Huy, Vu Thi Kim Lien
Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII , 222-228
2013
[6] Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cho ứng dụng đánh dấu sinh học
Chu Việt Hà, Vũ Thị Kim Liên, Trần Hồng Nhung, Lê Tiến Hà
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 80 (4), 133-138
2011
[5] Influence of Synthesis Conditions on Optical Properties of Water Soluble CdSe and CdSe/CdS Nanocrystals
Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Nguyen Xuan Ca, Le Tien Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Vu Thi Kim Lien
Proceeding of the 6th Solid State Physics and Material Science Conference (SPMS-2009) , 969-973
2009
[4] Photoluminescent Properties of Water soluble CdSe/CdS Nanocrystals
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca, Tran Hong Nhung
Proceeding of the 6th Solid State Physics and Material Science Conference (SPMS-2009) , 679-682
2009
[3] Optical properties of CdS quantum dots and CdS quantum dots passivated by ZnS shell
Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Le Tien Ha, Pham Thai Cuong, Nguyen Nhu Dat.
Proceeding of Advancses in Optics photonics Spectroscopy & Applications V , 456-460
2008
[2] Raman scattering spectra of CdS semiconductor nanocrystals
Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Nguyen Xuan Nghia, Le Tien Ha
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên 4 (44-2), 38 – 42
2007
[1] Photoluminescence properties of Mn-doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals
Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Trieu Thi Thu Thuy, Vu Thi Hong Hanh, Pham Thai Cuong, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca, Pham Thu Nga
Advances in Natural Sciences 8 (3), 201 – 208
2007

Bằng sáng chế

1. Phương pháp chế tạo bột huỳnh quang phát xạ cam, đỏ, đỏ xa và xanh lam ứng dụng trong chế tạo đèn chiếu sáng cho cây trồng.

Ngày được chấp nhận đơn: 25/07/2016

Mã số: 1-2016-02749

Tác giả: Phạm Thành Huy, Lê Tiến Hà

2. Phương pháp chế tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ và xanh lam sử dụng trong chế tạo đèn chiếu sáng chuyên dụng cho thực vật.

Ngày được chấp nhận đơn: 25/07/2016

Mã số: 1-2016-02750

Tác giả: Phạm Thành Huy, Lê Tiến Hà

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng giáo án môn Vật lý thống kê theo hướng tích cực hóa nhận thức người học; CS2010-05; 2010 - 2010
[2] Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang; ĐH2011-07-08; 2011 - 2012

Khác:

1. Nghiên cứu hiệu ứng truyền năng lượng giữa các hạt nano quang (Quỹ Nafosted)

Mã số: 103.02-2016.39, đang thực hiện.

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Hoàng Thị Lương; Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của bột huỳnh quang Ba6P5BO20:Eu3+ phát xạ ánh sáng đỏ ứng dụng trong chiếu sáng nông nghiệp (2019)
[2] Lê Quang Huy; Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano bán dẫn AIIBVI trong môi trường nước (2019)
[3] Thân Kim Liên; Nghiên cứu tính chất quang của bột huỳnh quang Ca6P5BO20 pha tạp ion Eu2+ tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong chiếu sáng nông nghiệp (2019)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1. Tự học bứt phá kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý, tập 1

Lê Tiến Hà, Chu Việt Hà, NXB ĐHQGHN,  ISBN: 978-604-62-6425-5, ngày 28/11/2018, trang 1-440.

2. Tự học bứt phá kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý, tập 2

Lê Tiến Hà, Chu Việt Hà, NXB ĐHQGHN,  ISBN: 978-604-62-4742-5, ngày 19/112/2018, trang 1-294.

3. Ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2019 - Bài thi Khoa học Tự nhiên.

Lê Tiến Hà (Chủ biên môn Vật lý), Trần Văn Hậu, Nguyễn Tiến Anh; Ngô Xuân Quỳnh (Chủ biên môn Hóa học),Nguyễn Thị Thủy, Lê Thu Thủy, (Chủ biên môn Sinh học) Lê Thị Thu, NXB ĐHQGHN,  ISBN: 978-604-62-6117-9, ngày 11/12/2018, trang 1-484.

4. Bộ đề luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông Khoa học Tự nhiên.

Lê Tiến Hà, Phạm Ngọc Bằng, Vũ Khắc Ngọc, Huỳnh Quốc Thành, NXB ĐHQGHN,  ISBN: 978-604-62-7404-9, ngày 24/01/2017, trang 

5. Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Vật lý.

Nguyễn Đức Tài, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, NXB ĐHSP,  ISBN: 893-280-40-8619-0, ngày 24/01/2014, trang 

6. Tuyển đề thi học sinh giỏi THPT môn Vật lý.

Lê Tiến Hà, NXB ĐHQGHN, năm 2017.