Vui lòng đợi...

Lường Thị Hạnh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/10/1971
Đơn vị công tác: Khoa Du lịch
Học vị: Tiến sĩ
Email: hanhlt@tnus.edu.vn, hanhluongthi4@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là đời sống văn hóa các tộc người khu vực miền núi phía Bắc. Trong đó, phần lớn các nghiên cứu đều hướng về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Tuy nhiên, do quá trình cộng cư xen cài nên khi có điều kiện chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về đời sống văn hóa của các tộc người Hmông, Dao,... 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1990 - 1994 Cử nhân Đại học Sư phạm Việt Bắc Lịch sử
2004 - 2006 Thạc sĩ Đại học Sư phạm Thái Nguyên Lịch sử
2010 - 2012 Tiến sĩ Học viện Khoa học Xã hội Nhân học Văn hóa

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
1994 - 2008 Trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Giáo viên
2008 - 2021 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Về giảng dạy: 

- Giảng dạy môn Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới cho học sinh Trường THPT Đồng Hỷ, từ năm 1994 đến tháng 11 năm 2008.

- Tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử lớp 11.

- Giảng dạy các học phần: Dân tộc học đại cương; Phương pháp luận NCKH; Các hình thái tôn giáo nguyên thủy; Dân tộc và các chính sách dân tộc ở Việt Nam; Hệ thống thân tộc, hôn nhân và gia đình; lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam; Tộc người và quá trình tộc người; lịch pháp học; các nghi lễ tròng chu kỳ đời người;...

Về NCKH: 

- Hướng nghiên cứu chính là văn hóa các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái; từ lịch sử tộc người; quan hệ tộc người; các nghi lễ trong chu kỳ đời người từ truyền thống đến hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai, nhằm tạo nền tảng vững chắc để hướng nghiên cứu tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. 

Các hoạt động khác: 

- Tổ Phó tổ Xã hội Trường THPT Đồng Hỷ (2003 - 2008)

- UVBCH Công đoàn Trường THPT Đồng Hỷ (2002 - 2008)

- UVBCH, Trưởng Ban nữ công (từ 2009 đến nay), Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên (tháng 10/2017 đến nay).

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[19] Vai trò của trưởng thôn và người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Dân tộc học-Viện Dân tộc học 6 (210), 85-91
2018
[18] Ảnh hưởng của tam tòng tứ đức trong nho giáo đối với người phụ nữ dân tộc Tày, Nùng
Lường Thị Hạnh
Dân tộc học-Viện Dân tộc học
2017
[17] Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ-TNU
2017
[16] Lễ mắng tội tổ tiên của nhóm Dao Đỏ ở bản Cuôn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 11 (200), 61-67
2016
[15] Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân Vườn Quốc gia Ba Bể
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 143, 79-85
2015
[14] Tri thức bản địa trong nông nghiệp nương rẫy của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Kinh tế và văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean , 114-120.
2015
[13] Sử dụng lý thuyết Nhân học tôn giáo và không gian văn hóa trong nghiên cứu tang ma của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học Bộ môn Lịch Sử, Nxb Đại học Thái Nguyên , 7-18.
2014
[12] Tiếng Nhạc, tiếng lòng trong Then Khảm Hải của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học Bộ môn Lịch Sử, Nxb Đại học Thái Nguyên , 19-31.
2014
[11] Quan niệm của người Tày Bắc Kạn về sự sống và cái chết
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU 121 (7), 23-28
2014
[10] Khúc hát then khảm hải (vượt biển) trong lễ cầu an của người Tày ở Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Hội nghị thông báo Dân tộc
2013
[9] Vai trò của thầy Tào trong đám ma người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Nghiên cứu Đông nam Á 1 (142), 67-74
2012
[8] Một số quan niệm liên quan đến tang ma của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 96 (8), 211-218
2012
[7] Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở gia đình của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU 79 (3), 23-28
2011
[6] Đám ma thầy Tào của người Tày (Qua trường hợp ở xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Dân tộc học 5 (173), 63-71
2011
[5] Những biểu tượng vật linh gắn liền với bệnh tật và chữa trị bằng phù phép của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 2 (119), 55-61
2010
[4] Tập tục ma chay cổ truyền của người Tày Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 4 (121), 67-73
2010
[3] Sự giao thoa văn hóa giữa người Tày với Nùng, Kinh ở Bắc Kạn,
Lường Thị Hạnh
Tạp chí khoa học và công nghệ -TNU 12 (2)
2009
[2] Lồng Tồng – Lễ Hội nông nghiệp của người Tày ở Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh, Chu Thị Vân Anh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU 5, 107--110.
2009
[1] Lễ cầu an của người Tày ở Bắc Kạn
Lường Thị Hạnh
Tạp chí Dân tộc học, Viện Dân tộc học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam
2006

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Nghi lễ tang ma của người Tày ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; ĐH2011-07-16; 2011 - 2012

Thành viên tham gia:

[1] Thực trạng sở hữu ruộng đất tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1988-2008) và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay; B2009-TN07-08; 2009 - 2010
[2] Chiến tranh du kích trên căn cứ địa Việt Bắc giai đoạn 1939 – 1945; B2010-TN06-07; 2010 - 2011
[3] Khảo sát một số địa danh liên quan đến biểu tượng người khổng lồ của người Tày ở Cao Bằng; ĐH2011-07-15; 2011 - 2012
[4] Huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX; ĐH2012-TN07-03; 2012 - 2013

Khác:

Văn hóa tộc người và giao thoa văn hóa ở miền Tây Cao Bằng. Đề tài cấp Nhà nước IV5.2-2011-17 (QĐ số 04/QĐ-HĐQLQ 17.1.2012)-Nafosted.

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Tang ma của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn (2015), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.