Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/09/1984
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: hanhntb@tnus.edu.vn, hanhntb@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Địa lí tự nhiên: nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, đất đai, xử lí nước thải.

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2002 - 2006 Cử nhân Đại học sư phạm Thái Nguyên Địa lí
2007 - 2009 Thạc sĩ Đại học khoa học Tự nhiên - ĐH QG Hà Nội Địa lí

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2018 Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Làm việc 10 năm trong lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề địa lí tự nhiên: thổ nhưỡng, biến đổi khí hậu và xử lí ô nhiễm nước.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[6] Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đỗ Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy
Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về khoa học Địa lý , 119-126
2018
[5] Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Đỗ Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc gia về khoa học Địa lý
2018
[4] Remote sensing and GIS of agricultural drought monitoring in the north central region, Viet Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Hạnh
9th NEU-KKU INTERNATIONAL CONDERENCE: ON SOCIO - ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN DEVELOPMENT , 318-327
2018
[3] Remote sensing and gis of agricultural drought monitoring in th north central region, Viet Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Bích Hạnh
9th NEU- international conderence: on socio - economic and environmental issues in development , 318 - 327
2018
[2] Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử đụng đất nông nghiệp xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên 179 (3), 181-186
2018
[1] Xu thế biến đổi nhiệt độ, lượng mưa tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên 163 (3/2), 119-123
2017

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Tiềm năng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vịnh Hạ Long; ĐH2011-07-18; 2011 - 2012