Vui lòng đợi...

Ma Thị Thanh Hiếu

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/07/1984
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: hieumtt@tnus.edu.vn, hieumtt.dhkh@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự

Luật Đất đai

Luật tục

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2003 - 2007 Cử nhân Khoa Luật, Đại học QG Hà Nội Luật học
2009 - 2012 Thạc sĩ Khoa Luật, Đại học QG Hà Nội Luật Dân sự và TTDS

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2007 - 2008 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bạch Đằng Giang Nhân viên
2008 - 2010 Văn phòng công chứng Miền Bắc Chuyên viên pháp lý
2010 - 2011 Công ty TNHH Sở hữu Luật Việt Chuyên viên pháp lý
2011 - 2013 Trường Trung cấp luật Thái Nguyên, Bộ Tư pháp Giảng viên, Phó Trưởng Khoa

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[1] Án lệ và áp dụng án lệ. Một số đề xuất về việc áp dụng án lệ tại Việt Nam
Ma Thị Thanh Hiếu
Tạp chí Khoa học &Công nghệ-TNU
2015

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin của sinh viên Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-06; 2018 - 2019

Thành viên tham gia:

[1] Góp phần hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Hình sự và tố tụng hình sự (nghiên cứu trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên qua một số vụ án hình sự cụ thể giai đoạn 2010 - 2015); ĐH2016-TN06-10; 2016 - 2017
[2] Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin của sinh viên Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-06; 2018 - 2019