Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Hồng

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/02/1989
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: hongnt@tnus.edu.vn, hongpy.89@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Trắc địa, bản đồ, viễn thám, hệ thống thông tin 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2007 - 2012 Cử nhân Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
2013 - 2014 Thạc sĩ Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2012 ~ Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Làm việc liên quan đến các lĩnh vực:

- Trắc địa

- Bản đồ

- Lớp phủ mặt đất

- Viễn thám

- Hệ thống thông tin địa lý

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[3] Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo trong phân loại lớp phủ mặt đất - Trường hợp nghiên cứu tại khu vực ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Phương
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 181 (5), 191-196
2018
[2] Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Vũ Thị Phương, Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Hường
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[1] Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám phân loại lớp phủ mặt đất (Trường hợp nghiên cứu tại khu vực ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)
Nguyễn Thị Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Đánh giá tổng hợp tiềm năng và đề xuất định hướng phát triển du lịch bền vững hai huyện đảo Vân Đồn-Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; ĐH2011-07-17; 2011 - 2012
[2] Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030; ĐH2017-TN06-04; 2017 - 2018