Vui lòng đợi...

Lô Thị Huế

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/10/1986
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Thạc sĩ
Email: huelt@tnus.edu.vn, huelt@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

vật liệu điện từ

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2002 - 2006 Cử nhân Trường đại học sư phạm Hà Nội vật lý
2013 - 2015 Cử nhân Trường đại học sư phạm Thái Nguyên vật lý

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2020 Trường đại học Khoa Học Thái Nguyên GV Thực Hành

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Structural transition and magnetic properties of Mn doped Bi0.88Sm0.12FeO3 ceramics
N. T. Hien, N. D. Vinh, N. V. Dang, T. T. Trang, V. H. Tap, T. T. Thao, L. T. Hue, P. T. Tho
RSC Advances (SCI, Q1) (10), 11947–11965
2020
Công bố trong nước Năm
[1] Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 225 (9), 112-117
2020