Vui lòng đợi...

Nguyễn Thu Hường

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/11/1987
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: huong_nt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Quản lý Môi trường

- Môi trường trong phát triển bền vững

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Đại học Khoa học Khoa học Môi trường
2010 - 2012 Thạc sĩ Viện Tài Nguyên & Môi trường - Đại học Quốc Gia Hà Nội Khoa học Môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Thành thạo

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2010 ~ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Kinh nghiệm giảng dạy từ năm 2013 đến nay. Đã giảng dạy các học phần:

 + Môi trường & Phát triển bền vững

 + Luật và chính sách Môi trường

 + Kiểm toán Môi trường

 + Quản lý Môi trường

- Vị trí công tác khác:

 + Cố vấn học tập/ Giáo viên chủ nhiệm

 + Trợ lý đào tạo Khoa Tài nguyên & Môi trường

 + Trợ lý công tác học sinh sinh viên Khoa Tài nguyên & Môi trường

 + Trợ lý Nghiên cứu khoa học Khoa Tài nguyên & Môi trường

- Tham gia tập huấn Lồng ghép hỗ trợ giáo dục lối sống sinh thái vào giảng dạy cho Sinh viên năm 2017, 2018

 

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Adsorption of Chromium(VI) onto Freshwater Snail Shell-Derived Biosorbent from Aqueous Solutions: Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics
Vu Xuan Hoa, Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Vinh Nguyen Dinh, Nguyen Thu Huong, Nguyen Quang Trung, L. T. Ha
Journal of Chemistry (SCIE, Q2) , 1-11
2019
Công bố trong nước Năm
[1] Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Vũ Thị Phương, Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Hường
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017

Đề tài / Dự án

Khác:

Thành viên tham gia:

- "Phân tích Mẫu nước dự án" thuộc dự án Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại Khu đô thị hoặc vùng nông thôn ứng dụng công nghệ EBB cải tiến

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1. Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thị Đông, Vi Thùy Linh, Chu Thị Hồng Huyền, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thu Hường, Giáo trình Thực tập thiên nhiên, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2018