Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Thu Hường

Giới tính: Nữ
Ngày sinh:
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị:
Email: huong_ntt@tnus.edu.vn,

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2007 - 2011 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế
2011 - 2013 Thạc sĩ Đại học Quốc Gia Hà Nội Luật Kinh tế

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[3] Những vấn đề cần biết khi điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone
Nguyễn Thị Thu Hường
Tạp chí Cảnh sát
2017
[2] Một số vấn đề bảo đảm pháp lý cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hường
Tạp chí Khoa học & Công nghệ-TNU
2017
[1] Bảo vệ quyền nhân thân cho lao động chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hường
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
2017

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Rèn luyện một số kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Luật trường Đại học Khoa học – Thực trạng và giải pháp; CS2017-06; 2017 - 2018