Vui lòng đợi...

Nguyễn Thu Huyền

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/04/1982
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: huyen.nt@tnus.edu.vn, huyennt.dhkh@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- Quản lý và sử dụng chất thải

- Công nghệ xử lý môi trường (chất thải rắn, nước thải)

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2004 Cử nhân Đại học Khoa học tự nhiên Thổ nhưỡng
2004 - 2006 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Khoa học Môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2004 ~ Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Giảng dạy: Đứng lớp từ năm 2006

- Nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm và tham gia một số đề tài các cấp

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[5] Cơ sở kinh tế - kỹ thuật của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khóa Trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Thu Huyền, Ma Trung Sơn
Tạp chí Kinh tế Môi trường
2015
[4] Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[3] Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012
[2] Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên vùng đầm phá tỉnh Bình Định
Nguyễn Thu Huyền
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
2011
[1] Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2011

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Cơ sở thổ nhưỡng và môi trường đất (2 tín chỉ) cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT; T2008-TN08-12; 2008 - 2009
[2] Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông 1997 - 2012; ĐH2014-TN07-10; 2014 - 2015

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La; B2008-TN08-08; 2008 - 2009
[2] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Ô nhiễm môi trường; CS2011-09; 2011 - 2011
[3] Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+-N) trong nước bị ô nhiễm bằng than sinh học biến tính sản xuất từ phế phụ phẩm nông nghiệp; ĐH2017-TN06-05; 2017 - 2018