Vui lòng đợi...

Chu Thị Hồng Huyền

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/1978
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: huyencth@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh thái môi trường; Quan trắc môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1998 - 2002 Cử nhân Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN Sinh học
2007 - 2009 Thạc sĩ Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sinh thái
2007 - 2009 Cử nhân Đại học ngoại ngữ Tiếng anh

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2002 - 2004 Sở Khoa học và Công nghệ Môi trường Thái Nguyên Cán bộ
2004 - 2007 Sở Tài nguyên và Môi Trường Thái Nguyên Cán bộ
2007 - 2019 Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Đề tài, bài báo trong nước

1. Tham gia đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chấy gây rối loạn nội tiết đến khả năng phát dục của tinh hoàn và sinh trưởng của gà. Mã số: ĐH 2011-04-03.

2. Tham gia đề tài: Xây dựng mô hình giáo dục  bảo vệ môi trường cho học sinh THCS tại các tỉnh có làng nghề khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Mã số: B2019-TNA-06MT. Cấp bộ 2019. Đang thực hiện

3. Tham gia đề tài: Xây dựng chương trình truyền thông về quản lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đề tài cấp ĐH 2020. Mã số  ĐH2020-06-07. Đang thực hiện
 4. Chủ trì đề tài: Nâng cao nhận thức cho người dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Đề tài cấp cơ sở 2020. Mã số: CS2020-TN06-05. Đang thực hiện.

Bài báo;

1. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, 2009, Chu Thị Hồng Huyền, Lê Đồng Tấn, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 3.

2. Đánh giá thực trạng phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, 2009, Chu Thị Hồng Huyền, tập 58, số 10.

3. Ảnh hưởng của 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà, 2012, Từ Quang Tân, Lê Thị Thanh Huyền, Chu Thị Hồng Huyền, tập 100, số 12

4. Thị trường Carbon và triển vọng tại Việt Nam, 2012, Vi Thùy Linh, Nguyễn Thu Hường, Chu Thị Hồng Huyền, tập 113, số 13

5. Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn, 2011, Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265, Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền

6. Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, 2018, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn, Khoa học và công nghệ _TNU, Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền


7. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG. T. 225, S. 07 (2020). Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thu Huyền

Bài báo quốc tế

1. Heterogeneous catalyst ozonation of Direct Black 22 from aqueous solution in the presence of metal slags originating from industrial solid wastes, 2020, Separation and Purification Technology (IF: 5.1, Q1)
NT Hien, Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van*, Thi Dong Nguyen, Thi Hong Vien Nguyen, Thi Hong Huyen Chu, Tien Vinh Nguyen, Xuan Hoa Vu, Kosar Hikmat Hama Aziz

 

 

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[4] Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền
Khoa học và công nghệ _TNU
2018
[3] Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà.
Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2013
[2] Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265
2012
[1] Ảnh hưởng của nồng độ 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà.
Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Sinh thái học; CS2011-11; 2011 - 2011

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu các giải pháp thu phí dịch vụ môi trường tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên; ĐH2012-TN07-02; 2012 - 2013

Khác:

Chia sẻ kiến thức sử dụng than sinh học trong quản lý đất bền vững

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1. Giáo trình thực tập thiên nhiên, NXB Nông Nghiệp, 2018

2. In Sách vàng 2018

Các giải thưởng khoa học

Giải nhất sáng tạo trẻ lần thứ XV năm 2018

Giải ba sáng tạo trẻ lần thứ XIII năm 2016