Vui lòng đợi...

Lê Thanh Huyền

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/03/1991
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: huyenlt@tnus.edu.vn, lethanhhuyen103@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2009 - 2013 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Luật học
2013 - 2015 Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2013 ~ Khoa Luật Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

* Kinh nghiệm giảng dạy: Các học phần thuộc chuyên ngành Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

* Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học cấp nhà trường và cấp Đại học Thái Nguyên.

* Tham gia các hoạt động đoàn đội, hoạt động xã hội.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[2] Kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước trên thế giới - những gợi mở cho việc xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam
Lê Thanh Huyền, Lê Văn Hiếu
Khoa học và công nghệ - TNU , 56-62
2020
[1] Cải cách hành chính - bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
Le Thanh Huyen, Lê Văn Hiếu
Khoa học và công nghệ-TNU , 48-55
2020

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Ứng dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy chuyên ngành luật tại Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-05; 2018 - 2019
STT Tên môn học Xem chi tiết
1 Luật Hành chính Nhấn đề xem chi tiết