Vui lòng đợi...

Hoàng Trung Kiên

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/03/1989
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Cử nhân
Email: kienht@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Đất. Xử lý nước thải

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2012 Cử nhân đại học khoa học khoa học môi trường
2017 - 2019 Thạc sĩ đại học khoa học quản lý tài nguyên&môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2012 - 2019 đại học khoa học kỹ thuật viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Using FeO-constituted iron slag wastes as heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes to degrade Reactive Red 24 from aqueous solution
Văn Hữu Tập, Lan Huong Nguyen, Hoàng Trung Kiên, Tran Thi Pha, Vo Anh Tuan, Phạm Trường Thọ, Nguyễn Xuân Ca
Separation and Purification Technology (SCI, Q1) 224, 431-442
2019
Công bố trong nước Năm
[2] Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Hoàng Trung Kiên
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[1] Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014

Đề tài / Dự án

Khác:

dự án chia sẻ kiến thức sử dụng than sinh học trong quản lý đất dốc bền vững

Các giải thưởng khoa học

giải khuyến khích sáng tạo trẻ tỉnh thái nguyên năm 2015

giải nhất sáng tạo trẻ tỉnh thái nguyên năm 2018