Vui lòng đợi...

Nguyễn Trung Kiên

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/08/1985
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
Học vị: Thạc sĩ
Email: kiennt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học vật liệu, Vật lý

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Vật lý
2011 - 2015 Thạc sĩ Trường Đại học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Khoa học vật liệu

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2015 Trường Đại học Khoa học giảng viên
2015 - 2019 Trường Đại học Khoa học Chuyên viên phòng Đào tạo

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[3] Structural, optical properties, energy transfer mechanism and quantum cutting of Tb3+ doped ZnS quantum dots
N.T.Hien, Nguyen Xuan Ca, Nguyen Trung Kien, Nguyen Thi Luyen, P.V. Do, L.D.Thanh, H.T.Van, S.Bharti, Y.Wang, N.T.M. Thuy, P.M. Tan
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) , 109638
2020
[2] Effects of chemical affinity and injection speed of Se and Te precursors on the development kinetic and optical properties of ternary alloyed CdTe1-xSex nanocrystals
P. T. Tho, N. D. Vinh, H. T. Van, P. M. Tan, V.X.Hoa, N. T. Kien, N. T. Hien, N. X. Ca
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) 139, 109332
2020
[1] Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots versus laser excitation power and temperature
Nguyễn Thị Hiền, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 218, 116838
2019
Công bố trong nước Năm
[1] ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL
Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Kim Thoa, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Bích Loan, Lê Thu Thảo, Ngô Thùy Dung, Nguyễn Thị Phương Ly, Dương Bích Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Tiến Hà
TNU Journal of Science and Technology 208 (15), 77-82
2019