Vui lòng đợi...

Vũ Tuấn Kiên

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/12/1988
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: kienvt@tnus.edu.vn, tuankiendhkh@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa hữu cơ - Hóa dược

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2006 - 2010 Cử nhân Đại học sư phạm Thái Nguyên Hóa học
2012 - 2014 Thạc sĩ Đại học bách khoa Hà nội hoa dược

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Thành thạo

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2011 - 2019 Khoa Hóa học trường ĐHKH - ĐHTN Giang viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[3] Novel Artemisinin- Derived Dimers: Synthesis and Evaluation of Anti- Cancer Activities
Vu Tuan Kien, Le Hai Phong, Phan Hai Phong, Doan Thi Hien, Nguyen Thi Thuy My, Nguyen Hai Nam, Do Thi Thao, Michael Baltas, Tran Khac Vu
Letters in Drug Design & Discovery (SCIE, Q3) 14 (1), 102-111 
2017
[2] Design, synthesis and biological evaluation of novel hydroxamic acids bearing artemisinin skeleton
Vu Thi Ha, Vu Tuan Kien, Le Huy Binh, Vu Dinh Tien, Nguyen Thi Thuy Ma, Nguyen Hai Nam, Michael Baltas, Hyunggu Hahn, Byung Woo Han, Do Thi Thao, Tran Khac Vu
Biophysical chemistry (SCI, Q2) 66, 63-71
2016
[1] Synthesis and in vitro cytotoxic evaluation of new triazole derivatives based on artemisinin via click chemistry
Le Huy Binh, Nguyen Thi Thuy Van, Vu Tuan Kien, Nguyen Thi Thuy My, Luu Van Chinh, Nguyen Thi Nga, Hoang Xuan Tien, Do Thi Thao, Tran Khac Vu
Medicinal chemistry Research (SCIE, Q3) 25 (4), 738-750
2016

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Tổng hợp các dẫn xuất của atermisinin và thử hoạt tính kháng U của chúng; CS2017-09; 2017 - 2018

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 2 chi Hedyotis và Allophylus; ĐH2015-TN06-08; 2015 - 2016