Vui lòng đợi...

Hoàng Mạnh Linh

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/04/1985
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Cử nhân
Email: linhhm@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên Hóa Học

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2014 - 2019 Khoa Hóa học - trường ĐH Khoa học - ĐHTN Kỹ Thuật Viên

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 2 chi Hedyotis và Allophylus; ĐH2015-TN06-08; 2015 - 2016