Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Mai Linh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/1989
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Cử nhân
Email: linhntm@tnus.edu.vn, linhnm@tnus.du.vn

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2013 Cử nhân Đại học nông lâm thái nguyên Thú y

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2013 - 2015 Công ty Cổ phần thuốc Thú y Marphavet Nhân viên
2015 - 2017 Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái nguyên
2017 - 2019 Trường Đại học Khoa học Chuyên viên