Vui lòng đợi...

Vi Thuỳ Linh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/06/1983
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Tiến sĩ
Email: linhvt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2001 - 2005 Cử nhân Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sinh học
2005 - 2007 Thạc sĩ Đại học Sư phạm Thái Nguyên Sinh học thực nghiệm
2010 - 2017 Tiến sĩ Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội Khoa học Môi trường/ Môi trường phát triển bền vững

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2006 - 2019 Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên, Trưởng bộ môn

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Có kinh nghiệm trong nghiên cứu quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[5] iệu quả sản xuất nông lâm kết hợp keo – chè thương mại cácbon tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng
Vi Thuỳ Linh
Tạp chí Môi trường-Tổng cục Môi trường
2017
[4] Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Vũ Thị Phương, Vi Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu Hường
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[3] Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
Vi Thuỳ Linh
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2013
[2] Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam
Vi Thuỳ Linh
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2013
[1] Thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong sinh vật và con người sống tại vùng mỏ thiếc Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang
Vi Thuỳ Linh
Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững
2009

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Vi sinh Môi trường; TN2009-07-21N /2; 2009 - 2009
[2] Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai (Acacia hybrid) tại vùng đệm của khu bảo tồn Thần Sa- Phượng Hoàng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên; ĐH2011-07-04; 2011 - 2012

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng; B2014-TN06-03; 2014 - 2015

Khác:

Nghiên cứu nước thải phòng thí nghiệm chung ảnh hưởng đến chất lượng, độ an toàn của thực phẩm là động vật, thực vật được nuôi trồng thực nghiệm, Đề tài cấp Bộ, B2009-TN01-11, thành viên.

Nghiên cứu hàm lượng thiếc, chì, asen tồn lưu trong thực phẩm được nuôi trồng tại vùng khai thác quặng của mỏ thiếc Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đề tài cấp Bộ, B2006- TN08-01, thành viên.

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Vi Thùy Linh và nnk, Giáo trình Thực tập thiên nhiên, NXB Nông nghiệp, 2018 .