Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Luyến

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1982
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: luyennt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu bán dẫn và vật liệu từ có cấu trúc nano ứng dụng trong y sinh và xử lý môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2001 - 2005 Cử nhân Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN Vật lý
2006 - 2008 Thạc sĩ Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Vật liệu và Linh kiện nano
2008 - 2015 Tiến sĩ Đại học Công nghệ - ĐHQGHN Vật liệu và Linh kiện nano

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2019 Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[8] Structural, optical properties, energy transfer mechanism and quantum cutting of Tb3+ doped ZnS quantum dots
N.T.Hien, Nguyen Xuan Ca, Nguyen Trung Kien, Nguyen Thi Luyen, P.V. Do, L.D.Thanh, H.T.Van, S.Bharti, Y.Wang, N.T.M. Thuy, P.M. Tan
Journal of Physics and Chemistry of Solids (SCI, Q2) , 109638
2020
[7] Effects of ligand and chemical affinity of S and Se precursors on the shape, structure and optical properties of ternary CdS1−xSex alloy nanocrystals
H. T. Van, N. D. Vinh, N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P. V. Do, N. V. Khien
Materials Letters (SCI, Q1) 254, 127387
2020
[6] Multiexciton Properties in CdSe Core and CdSe/CdSe1-xSx Tetrapod Nanostructures Under Pulse Wave Optical Pumping
Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Ca, Pham Minh Tan
Advances in Engineering Research and Application (Scopus) 104, 477-486
2019
[5] Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots versus laser excitation power and temperature
Nguyễn Thị Hiền, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Journal of Luminescence (SCI, Q2) 218, 116838
2019
[4] Photoluminescence properties of CdTe/CdTeSe/CdSe core/alloyed/shell type-II quantum dots
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, V.T.K. Lien, L.D. Thanh, P.V. Do, N.Q. Bau, T.T. Pham
Journal of Alloys and Compounds (SCI, Q1) 787, 823-830
2019
[3] Near-Infrared Emitting Type-II CdTe/CdSe Core/Shell Nanocrystals: Synthesis and Optical Properties
N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P.M.Tan
Advances in Engineering Research and Application 63, 398-407
2018
[2] Identification of Optical Transitions in Colloidal CdSe Nanotetrapods
Nguyen Xuan Nghia, Le Ba Hai, Nguyen Thi Luyen, Pham Thu Nga, Nguyen Thi Thuy Lieu, The-Long Phan
Indian Journal of Chemistry - Section A Inorganic, Physical, Theoretical and Analytical Chemistry (SCI, Q3) 16 (48), 25517–25524
2012
[1] Effect of reaction temperature and ligand concentration on the shape of CdSe nanocrytals
Nguyen Thi Luyen, Le Ba Hai, Nguyen Xuan Nghia
International Journal of Nanotechnology (SCIE, Q2) 8 (3-5), 0382
2011
Công bố trong nước Năm
[7] Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể cds pha tạp ni
Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[6] Ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến quá trình mọc mầm và phát triển của nano tinh thể cdse trong hệ phản ứng octadecene – axit oleic
Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Xuân Ca
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[5] Triển vọng ứng dụng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano oxit sắt từ-than sinh học để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm
Nguyễn Thị Luyến
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[4] Triển vọng phát hiện vi khuẩn gây bệnh bằng cảm biến đo quang trên cơ sở chấm lượng tử
Nguyễn Thị Luyến
Y học dự phòng Việt Nam-Hội Y học dự phòng
2018
[3] Structural characteritics of iron oxide nanoparticles synthesized by co-precipitation method in different conditions
Nguyễn Thị Luyến
Y học dự phòng Việt Nam-HNUE
2018
[2] Ảnh hưởng của điện áp đến sự hình thành hạt và đặc tính quang của nano vàng điều chế bằng phương pháp điện hóa
Nguyễn Thị Luyến
Khoa học và công nghệ-TNU
2018
[1] Synthesis and optical properties of CdSe/CdSe1-xSx eterostructure nanorods using Oleylamine
Nguyễn Thị Luyến
Tạp chí Hóa học
2013

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Chế tạo và khảo sát tính chất quang phổ của cấu trúc nano dị chất CdSe/CdS có dạng que; B2009-TN07-09; 2009 - 2010

Khác:

Nghiên cứu, chế tạo bộ cảm biến sinh học đo quang trên cơ sở chấm lượng tử để phát hiện nhanh vi khuẩn gây bệnh

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe/CdS dạng cầu và tetrapod (2018)
[2] Vũ Thị Hồng Ngân; Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể CdSe không sử dụng trioctylphosphine (2018)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm vật lý đại cương 2