Vui lòng đợi...

Nguyễn Hoàng Ly

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/09/1990
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: lynh@tnus.edu.vn, nguyenhoangly1990@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

luật học

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2009 - 2013 Cử nhân đại học Luật Hà Nội luật học
2014 - 2016 Thạc sĩ đại học quốc gia hà nội luật hình sự

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- 06 năm kinh nghiệm làm giảng viên tại trường đại học Khoa học Thái Nguyên

 - Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự;

- Nghiên cứu và giảng dạy một số lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành, bao gồm: luật hình sự, luật tố tụng hình sự, tội phạm học,...

- Chịu trách nhiệm cố vấn học tập với lớp học khoảng 70 sinh viên;

- Tham gia các nhiệm vụ chấm thi, coi thi theo sự phân công của Khoa và Nhà trường;

STT Tên môn học Xem chi tiết
1 Luật tố tụng hình sự Nhấn đề xem chi tiết