Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Phương Mai

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/06/1982
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Tiến sĩ
Email: maintp@tnus.edu.vn, mainguyen.82tn@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2004 Cử nhân Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Khoa học Môi trường
2004 - 2006 Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội Khoa học Môi trường
2011 - 2016 Tiến sĩ Đại học Georg-August Goettingen, Đức Quản lý tài nguyên rừng

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Đức Trung bình Trung bình Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2004 - 2011 Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Giảng viên
2011 - 2016 Đại học Georg-August Goettingen, Đức Nghiên cứu sinh
2016 - 2019 Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Có kinh nghiệm làm việc nhóm và cá nhân trong các nghiên cứu về phát triển nông thôn miền núi, quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

- Kỹ năng làm việc với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc

- Tổ chức thảo luận nhóm, xây dựng phiếu và phỏng vấn xã hội học, các kỹ thuật trong PRA

- Kỹ năng giáo dục, truyền thông về môi trường

 

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[4] The role of local people in forest management and development in Vo Nhai district, Thai Nguyen Province
Nguyễn Thị Phương Mai
Socio-Economic and Environmental Issues in Development , 815-824
2018
[3] Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Lệ Hằng
Khoa học và công nghệ -TNU 188 (12/1), 89-95
2018
[2] Các biện pháp canh tác cây chè nhằm quản lý và sử dụng đất bền vững ở Phúc Trìu, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Phương Mai
Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững
2008
[1] Phát triển bền vững HST hộ gia đình điển hình vùng trồng chè Tân Cương, Thái Nguyên
Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Ngọc Hà
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2008

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương (2 tín chỉ) dành cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT; T2008-TN08-11; 2008 - 2009

Khác:

"Nâng cao kĩ năng viết và đăng bài báo khoa học cho cán bộ giảng viên Đại học Thái Nguyên và các trường đại học khác trong khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam" do tổ chức INASP phối hợp với Trung tâm Học liệu - ĐHTN tổ chức từ 2015-2018

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Thân Thị Gấm; Đánh giá khả năng cung cấp các dịch vụ sinh thái của hệ sinh thái nông nghiệp tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (2019)
[2] Bùi Xuân Sáng; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (2020)
[3] Nguyễn Quang Thái; Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý các cơ sở chế biến cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (2020)
[4] Nguyễn Thị Cài; Đánh giá hiện trạng nhằm đề xuất bổ sung mạng lưới điểm quan trắc môi trường nước mặt tài thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2020)
[5] Nguyễn Công Phượng; Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. (2021)
[6] Pờ Thúy Trang; Đánh giá kết quả thực hiện chính sách giao đất, giao rừng tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu (2021)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Local people's demand for forest ecosystem services and drivers of change in Vo Nhai district, Northern Vietnam. Nhà xuất bản Cuvillier Goettingen, Germany. 211p. (2016)