Vui lòng đợi...

Nguyễn Hải Ngân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/01/1984
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: ngannh@tnus.edu.vn, haingantn84@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật dân sự

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2003 - 2007 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Luật dân sự và tố tụng dân sự
2013 - 2015 Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật dân sự và tố tụng dân sự

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2007 - 2011 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Chuyên viên
2011 - 2012 Trung cấp luật Thái Nguyên Giảng viên
2013 - 2019 Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

9 năm thực hiện công tác giảng dạy

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[2] Cấu trúc, mối quan hệ pháp lý của các bên tham gia bảo lãnh
Nguyễn Hải Ngân
Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Kiểm sát 3 (41), 92-97
2020
[1] Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phi chính thức ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hải Ngân
Tạp chí nghề Luật
2017

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Ứng dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy chuyên ngành luật tại Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-05; 2018 - 2019