Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Kim Ngân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/06/1987
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: nganntk@tnus.edu.vn, nguyenthikimngan2506@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

nghiên cứu ứng dụng các vật liệu để xử lý ô n hiễm kim loại trong các mẫu môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân trường đại học khoa học hóa học

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2019 trường đại học khoa học giảng viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[2] Removal of arsenic from water using crumpled graphite oxide
Ha Xuan Son, Pham Van Hao, Hac Van Vinh, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Thi Kim Ngan, Dang Nhat Minh, Phan Ngoc Minh, Phan Hong Ngoc, Dang Van Thanh
Green Processing and Synthesis (SCIE, Q3) 7 (5), 404–408
2018
[1] Preparation of Crumpled graphite Oxide from Recycled Graphite Using plasma Electrolysis and Its application for adsorption of Cadmium in Aqueous
Phan Ngoc Hong, Tran Thi Tuoi, Nguyen Thi Kim Ngan, Bui Thi Trang, Phan Ngoc Minh, Tran Dai Lam, Nguyen Thi Hanh, Dang Van Thanh
Journal of Electronic Materials (SCI, Q2) 45 (5), 2472–2476
2016
Công bố trong nước Năm
[10] Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver, Cây Dương xỉ và cỏ Mần Trầu xử lý ô nhiễm kim loại Pb trong đất xung quanh khu vực mỏ Kẽm Chì làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Hà Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Đức Mạnh, Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương, Hà Xuân Linh
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 185 (09), 111-116
2018
[9] Chề tạo vật lệu tổ hợp Graphit bùn đỏ ứng dụng hấp phụ Cr(VI) trong môi trường nước
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thông
2017
[8] Hấp phụ Cd (II) trong môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí hóa học
2017
[7] Removal of Cd(II) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide
Nguyễn Thị Kim Ngân
Vietnam Journal of Science and Technology
2017
[6] Arsenic removal from aqueous solutions by crumpled graphite oxide
Ha Xuan Son, Pham Van Hao, Hac Van Vinh, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Thi Kim Ngan, Dang Nhat Minh, Phan Ngoc Minh, Phan Hong Ngoc, Dang Van Thanh
The 6th Asian Symposium on Advanced Materials
2017
[5] Removal of cd(ii) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide
Ha Xuan Son, Hac Van Vinh, Nguyen Thanh Hai, Dang Thi Hong Phuong, Nguyễn Thị Kim Ngân, Pham Van Hao, Dang Nhat Minh, Dang Van Thanh, Phan Hong Ngoc, Phan Ngoc Minh
VietNam journal of Science and Technology-Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 55 (4), 8-13
2017
[4] Hấp phụ Cr (VI) trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ bã chè biến tính KOH
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí Hóa học
2016
[3] Adsorption of methylene blue from aqueous solutions using KOH-modified waste leaves
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
2015
[2] Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước tributyl-(2-methoxylethyl)phosphonium bis(pentafluoroethansufonyl)amid
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí Hóa học
2012
[1] Ứng dụng hệ đo potenstiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏng ion
Nguyễn Thị Kim Ngân
Tạp chí Hóa học
2012

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ĐH2015-TN06-05; 2015 - 2016
[2] Xây dựng quy trình phân tích Pentachlorobenzen và hexachlorobenzen từ các nguồn phát thải tại khu công nghiệp Thái Nguyên; ĐH2016-TN06-04; 2016 - 2017
[3] Nghiên cứu xử lý nước ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật bằng quá trình oxy hóa điện hóa; ĐH2016-TN06-06; 2016 - 2017
[4] Xác định hàm lượng kim loại nặng trong một số loại thảo dược được sử dụng phổ biến tại Việt Nam; ĐH2017-TN06-02; 2017 - 2018

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Bài tập Trắc nghiệm Hóa phân tích

Ts. Vương Trường Xuân, Ts. Phạm Thị Thu Hà, Ths. Nguyễn Thị Thu Thúy, ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân