Vui lòng đợi...

Dương Thị Xuân Quý

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/10/1991
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: quydtx@tnus.edu.vn, xuanquyduong@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2009 - 2013 Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Luật
2013 - 2015 Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Tội phạm học

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2013 - 2021 Đại học Khoa học

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Có kinh nghiêm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Tội phạm học, Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do thông tin của sinh viên Đại học Thái Nguyên; ĐH2018-TN06-06; 2018 - 2019