Vui lòng đợi...

Khiếu Thị Tâm

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1982
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Tiến sĩ
Email: tamkt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2004 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội Hóa hữu cơ
2004 - 2006 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội Hóa hữu cơ
2013 - 2017 Tiến sĩ Viện Hóa học- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hóa hữu cơ

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2004 - 2019 Trường Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên Trưởng Phòng Thí nghiệm

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Chemical constituents of Oldenlandia pinifolia and their antiproliferative acticities
Nguyen Thi Hoang Anh, Khieu Thi Tam, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Chi Bao, Thi Thao Do, Nguyen Thi Nga, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung, Domenico V.Delfino
Natural Product Research (SCIE, Q2) , 1-7
2017
Công bố trong nước Năm
[6] chemical constutuents of Hedyotis pinifolia Wall. collected in Thua Thien Hue
Khiếu Thị Tâm, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Chi Bao, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung
VietNam journal of Science and Technology-Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 56 (4), 446-457
2018
[5] Chemical constituents of Chirita halongensis Kiew & T.H.Nguyen collected in Halong bay, Quang Ninh province, Viet Nam,
Khiếu Thị Tâm, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Van Tuan, Đao Đuc Thien, Nguyen Thanh Tam, Tran Duc Quan, Le Quoc Thang, Trinh Thi Thuy, Tran Van Sung
Vietnam Journal of Chemistry-Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 56 (2), 176-180
2018
[4] Về thành phần hóa hoc và hoẠt tính sinh học cây ngoại mộc tái (allophylus livescens gagnep.) thu hái tại vùng vịnh Hạ Long
Khiếu Thị Tâm
Tạp chí Hóa học
2016
[3] Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong dung dịch axit HCl của các cặn chiết phân đoạn tách từ dịch chiết chè xanh Thái Nguyên
Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu, Khiếu Thị Tâm
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[2] Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.) Hải Dương
Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà, Khiếu Thị Tâm, Phan Thanh Phương
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2010
[1] Nghiên cứu thủy phân dutosan bằng axit photphoric
Khiếu Thị Tâm
J. of Vietnam National University
2005

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa Hữu cơ (dùng cho hệ không chuyên); CS2011-32; 2011 - 2011
[2] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Hóa hữu cơ 2; CS2012-05; 2012 - 2012
[3] Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 2 chi Hedyotis và Allophylus; ĐH2015-TN06-08; 2015 - 2016

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài Antidesma; ĐH2011-07-09; 2011 - 2012