Vui lòng đợi...

Văn Hữu Tập

Giới tính: Nam
Ngày sinh:
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Tiến sĩ
Email: tapvh@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Công nghệ xử lý nước và nước thải: quá trình hấp phụ trong xử lý nước cấp, nước thải; oxi hóa tiên tiến (Fenton, Ozone) trong xử lý các chất hữu cơ nước và nước thải. 

 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1997 - 2001 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học Môi trường
2006 - 2008 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Môi trường
2010 - 2015 Tiến sĩ Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Công nghệ Môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2019 Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Trưởng bộ môn

Kinh nghiệm / hoạt động khác

Có kinh nghiệm trong nghiên cứu về xử lý nước thải:

·      Nghiên cứu quá trình hấp phụ xử lý kim loại nặng, chất hữu cơ, amoni… trong nước cấp, nước thải.

·      Oxi hóa tiên tiến như ozon, fenton.

·      Có kinh nghiệm nghiên quan trắc môi trường và viết báo cáo đánh giá tác động môi trường; làm việc trong phòng thí nghiệm xử lý nước thải.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[6] Residual Organic Compound Removal from Aqueous Solution Using Commercial Coconut Shell Activated Carbon Modified by a Mixture of Seven Metal Salts
Huu Tap Van, Thi Thu Phuong Bui, Lan Huong Nguyen
Water, Air, & Soil Pollution (SCI, Q2) , 229:292
2018
[5] Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces
Van Minh Dang, Stephen Joseph, Van Huu Tap, Mai Thi Lan Anh, Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, PaulMunroe, David Mitchell, Sarasadat Taherymoosavi
Environmental Technology (SCI, Q1) , 16
2018
[4] Ammonium removal from aqueous solutions by fixed-bed column using corncob-based modified biochar
Lan Huong Nguyen, Thi Mai Vu, Thi Trinh Le, Van Tuyen Trinh, Thi Pha Tran, Van Huu Tap
Environmental Technology (SCI, Q2) , 39-21
2017
[3] Removing ammonium from water using modified corncob-biochar
Thi Mai Vua,, Van Tuyen Trinh, Dinh Phuong Doan, Huu Tap Van, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuthu Vigneswarane, Huu Hao Ngo
Science of The Total Environment (SCI, Q1) 579 (1), 612-619
2017
[2] Application of Regression Analysis for Ozone and Catalytic Ozonation of Organic Compounds from Landfill Leachate with Ceramic Raschig Rings and Natural Manganese Ore
Van Huu Tap, Trinh Van Chuyen
Ozone: Science & Engineering (SCI, Q2) 38 (2), 133-142
2015
[1] Ceramic raschig rings – improving removal of organic compounds from landfill Lleachate by ozonation (O3/H2O2)
Van Huu Tap, Trinh Van Chuyen
Ozone: Science & Engineering (SCI, Q2) 37 (1), 22–28
2014
Công bố trong nước Năm
[10] Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+ -N) trong nước bằng than sinh học biến tính HNO3
Nguyễn Thị Tuyết, Văn Hữu Tập, Nguyễn Duy Thành
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 188 (12/2), 67-71
2018
[9] Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni bằng tro bay trên mô hình cột
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 190 (14), 135-140
2018
[8] Phân Tích Được - Mất Khi Xây Dựng Sân Golf Lotus, Bán Đảo Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn Hữu Tập, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 181 (05), 25-30
2018
[7] Xem xét các tác động đến hệ sinh thái trong quá trình xây dựng và vận hành cảng Vân Phong
Văn Hữu Tập
Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường-
2017
[6] Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loai nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên
Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU
2017
[5] Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)
Văn Hữu Tập
Tạp chí môi trường
2016
[4] Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[3] Bước đầu nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bãi chon lấp chất thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3
Văn Hữu Tập
Tạp chí Khoa học và công nghệ
2013
[2] Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn
Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265
2012
[1] Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ
Văn Hữu Tập
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xử lý các thành phần hữu cơ (COD) trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng ozon; ĐH2011-07-03; 2011 - 2012
[2] Nghiên cứu chế tạo mô hình mô phỏng trực quan hệ thống xử lý nước phục vụ giảng dạy chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên nghành Khoa học Môi trường; CS2014-01; 2014 - 2014

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến cân bằng cacbon trong đất lúa nước hướng đến giảm phát thải khí nhà kính (CH4, CO2); ĐH2012-TN07-16; 2012 - 2013

Khác:

1. Tham gia đề tài cấp bộ - 2020-2021: Nghiên cứu sản xuất dung dịch dinh dưỡng từ các chất thải hữu cơ phục vụ canh tác thủy canh cho một số loại rau và dược liệu vùng núi phía Bắc. 

2. Thư ký đề tài Nafosted – 2019-2020: Nghiên cứu tận dụng bùn thải phát sinh từ bể lắng sơ cấp của hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy để chế tạo vật liệu hấp phụ chi phí thấp xử lý nguồn nước bị nhiễm crom (Cr6+) và amoni (NH4+). Mã số: 105.08-2019.07.

3. Thành viên đề tài Nafosted – 2019-2020: Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong môi trường đất bằng vật liệu hấp phụ lưỡng cực - Mg/Al LDH-zeolit. Mã số 105.08-2019.01.

4. Thư ký đề tài Nafosted – 2018-2020: Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm các kim loại Cd, Cu, Pb, Cr, As, Zn trong đất và khả năng cải thiện dinh dưỡng của đất ô nhiễm khu vực xung quanh các mỏ khai thác quặng ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam của than sinh học được làm từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Mã số:  104.04-2018.10.

5. Tham gia đề tài cấp bộ (2016-2017): Nghiên cứu sử dụng than sinh học sản xuất từ rơm rạ và ro bay để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản.

Hướng dẫn Luận án / Luận văn

Thạc sĩ:

[1] Hoàng Thị Kim Dung (Văn Hữu Tập); Nghiên cứu sử dụng ozone với xúc tác xỉ thải kim loại để xử lý các chất hữu cơ trong nước thải của nhà máy xuất giấy (2018)
[2] Hoàng Trung Kiên (Văn Hữu Tập); Nghiên cứu xử lý chất nhuộm màu reactive red 24 bằng ôzôn với xúc tác xỉ sắt thải (2018)
[3] Nguyễn Quang Trung (Văn Hữu Tập); Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm crom (2020)
[4] Vũ Trọng Huấn (Văn Hữu Tập); Đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nước dưới đất thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (2020)
[5] Đoàn Bá Thọ (Văn Hữu Tập); Đánh giá thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (2020)

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Vũ Thị Mai, Giáo trình xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2014

Các giải thưởng khoa học

-        Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

-        Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm học 2018-2019.

-        Bằng khen của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.

-        Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm học 2013-2014.

-        Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học năm học 2012-2013.