Vui lòng đợi...

Hoàng Thị Thanh

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1989
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: thanhht@tnus.edu.vn, thanhdhkh89@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2007 - 2011 Cử nhân Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Hóa học
2013 - 2015 Thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Hóa học

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2011 - 2019 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

giảng dạy đại học tại khoa Hóa học từ năm 2015 

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[1] Nghiên cứu tổng hợp thalidomid từ anhydrid phthalic và acid L-glutamic đi qua acid N-phthaloyl-DL-glutamic và anhydrid N-phthaloyl-DL-glutamic
Hoàng Thị Thanh
Tạp chí Dược học
2016
STT Tên môn học Xem chi tiết
1 hóa hữu cơ 2 Nhấn đề xem chi tiết