Vui lòng đợi...

Phạm Trường Thọ

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/12/1986
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: thopt@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật lý