Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giới tính: Nữ
Ngày sinh:
Đơn vị công tác: Khoa Toán - Tin
Học vị:
Email: thuy_ntt@tnus.edu.vn,

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2003 - 2007 Cử nhân Trường Đại học Khoa học cử nhân hóa học
2007 - 2009 Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội Hóa phân tích

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2008 - 2019 Khoa Hóa học- Trường Đại học Khoa học Giảng viên