Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/02/1990
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: trangntq@tnus.edu.vn, Quynhtranglaw.102@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật quốc tế và kinh doanh quốc tế

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2008 - 2012 Cử nhân ĐH Luật Hà Nội Luật học
2012 - 2014 Thạc sĩ ĐH Luật Hà Nội Luật học

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Trung bình Trung bình Tốt
Tiếng Pháp Trung bình Trung bình Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2014 - 2021 ĐH Khoa hoc Thái Nguyên Giảng viên

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Vận dụng và phối hợp các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực thuyết trình và tranh luận cho sinh viên ngành Luật trong trường Đại học Khoa học; CS2018-TN06-07; 2017 - 2018