Vui lòng đợi...

Trần Thu Trang

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1987
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Tiến sĩ
Email: trangtt@tnus.edu.vn, trangdhkh.tn@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

- nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano định hướng ứng dụng trong y sinh

- Nghiên cứu các quá trình xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng: quá trình trao đổi năng lượng và trao đổi điện tự trong các phân tử

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Khoa vật lý và công nghệ đại học Khoa học Vật lý
2009 - 2011 Thạc sĩ Viện Vật lý- Viện khoa học công nghệ Việt Nam vật lý chất rắn
2016 - 2019 Tiến sĩ Đại học Paris Sud Hóa Lý

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2009 - 2016 Khoa vật lý và công nghệ đại học Khoa học giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Giảng dạy vật lý đại cương, vật lý y sinh

- Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano định hướng ứng dụng trong y sinh

- Nghiên cứu các quá trình truyền điện tử (đơn điện tử và đa điện tử) và truyền năng lượng trong các phân tử hướng tới ứng dụng sử dụng năng lượng mặt trời cho các phản ứng quang hóa

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[4] Structural transition and magnetic properties of Mn doped Bi0.88Sm0.12FeO3 ceramics
N. T. Hien, N. D. Vinh, N. V. Dang, T. T. Trang, V. H. Tap, T. T. Thao, L. T. Hue, P. T. Tho
RSC Advances (SCI, Q1) (10), 11947–11965
2020
[3] The structural transition of bimetallic Ag–Au from core/shell to alloy and SERS application
Pham Thi Thu Ha, Hoa Vu Xuan, Nguyen Dac Dien, Tran Thu Trang, Nguyen Van Truong, Tran Dang Thanh, Pham Minh Tan, Nguyen Xuan Ca
RSC Advances (SCIE, Q1) 10, 24577-24594
2020
[2] Synthesis and In-Depth Study of the Mechanism of Silver Nanoplate and Nanodecahedra Growth by LED Irradiation for SERS Application
Pham Thi Thu Ha, Nguyen Dac Dien, Vu Xuan Hoa, Tran Thu Trang, Nguyen Xuan Ca, Nguyen Van Truong, Pham Minh Tan, H. T. Van, Phan Van Do
Journal of Electronic Materials (SCI, Q1)
2020
[1] Snapshots of Light Induced Accumulation of Two Charges on Methylviologen using a Sequential Nanosecond Pump−Pump Photoexcitation
Trang Tran Thu, Minh-Huong Ha-Thi, Thomas Pino, Annamaria Quaranta, Christophe Lefumeux, Winfried Leibl, Ally Aukauloo
Journal of Physical Chemistry Letters (SCI, Q1) 9 (5),  1086–1091
2018

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo và nghiên cứu chức năng hóa bề mặt của các hạt nano ormosil định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học; ĐH2012-TN07-12; 2012 - 2013
STT Tên môn học Xem chi tiết
1 Vật lý đại cương 1 Nhấn đề xem chi tiết