Vui lòng đợi...

Tống Thị Thu Trang

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/09/1987
Đơn vị công tác: Khoa Luật
Học vị: Thạc sĩ
Email: trangttt@tnus.edu.vn, trangttt@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật lao động

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2005 - 2009 Cử nhân Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Luật học
2013 - 2015 Thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội Luật kinh tế

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2012 - 2019 Đại học Khoa học giảng viên