Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/11/1982
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: tuatntn@tnus.edu.vn, tuatmt@gmail.com
Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa học và công nghệ môi trường

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
2000 - 2005 Kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ môi trường
2006 - 2008 Thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học và công nghệ môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2005 - 2019 Trường Đại học khoa học Thái Nguyên Giảng viên (Hạng III)
2020 ~ Trường Đại học khoa học Thái Nguyên Giảng viên (Hạng II)

Kinh nghiệm / hoạt động khác

- Kinh nghiệm quản lý: Chủ tịch công đoàn

- Kinh nghiệm giảng dạy:

  • Môn Kỹ thuật xử lý nước cấp: Từ năm 2006 tới nay
  • Kiểm soát ô nhiễm không khí: Từ năm 2006 tới nay;
  • Quản lý chất thải nguy hại: Từ năm 2006 tới nay;
  • Môi trường và phát triển bền vững: Từ năm 2008 tới nay; 
  • Môi trường và con người: Từ năm 2005

- Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: Từ năm 2004

- Các vị trí công tác khác:

  • Trợ lý nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất 
  • Cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm
  • Ủy viên ban chấp hành chi đoàn cán bộ Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất.
  • Bí thư Liên chi đoàn Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất.
  • Phó trưởng ban chuyên môn, ủy viên ban chấp hành công đoàn Trường Đại học khoa học Nhiệm kỳ 2012-2017.

- Tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp: từ năm 2008

- Tham gia tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Sư phạm các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Indicators to measure sustainability of soil environment-a case stydy in MuongBu resettlement area in MuongLa district, SonLa province, VietNam,
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
2012
Công bố trong nước Năm
[12] Đánh giá tải lượng một số chất ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động giao thông tại 1 số tuyến đường chính của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[11] Ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng
Tạp chí Khoa học đất
2014
[10] Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[9] Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012
[8] Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012
[7] Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam
2011
[6] Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam
2011
[5] Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam
2011
[4] Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2011
[3] Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2011
[2] Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2010
[1] Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2010

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Biên soạn bài giảng điện tử học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp theo hướng tích cực hóa nhận thức người học; CS2010-01; 2010 - 2010

Thành viên tham gia:

[1] Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La; B2008-TN08-08; 2008 - 2009
[2] Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Độc học môi trường; CS2011-08; 2011 - 2011
[3] Xử lý các thành phần hữu cơ (COD) trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng ozon; ĐH2011-07-03; 2011 - 2012
[4] Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng; B2014-TN06-03; 2014 - 2015

Khác:

 

STT Tên đề tài/dự án Năm bắt đầu/ năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,...) Trách nhiệm
1 DA2009-DAGDBVMT: Tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Sư phạm các tỉnh miền núi phía Bắc. 2009/2010 Bộ Tham gia
2 Dự án xử lý nước ô nhiễm phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực khó khăn 2016 Tỉnh Tham gia
3 Dự án chuyển giao công nghệ bồn lọc nước đa tầng để xử lý nước ô nhiễm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu 2016 Nhà nước Tham gia
4 Ứng dụng công nghệ sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau biogas tại các trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 2018 Tỉnh Tham gia
5 Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị hoặc vùng nông thôn ứng dụng công nghệ EBB cải tiến 2018 Tỉnh Tham gia

 

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

1.    Nông Quốc Chinh, Phí Hùng Cường, Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Giáo dục bảo vệ môi trường, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2009.

2.    Nông Quốc Chinh, Phí Hùng Cường, Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Giáo dục bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2011.

3.    Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Giáo trình ô nhiễm môi trường, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2017.