Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Khánh Vân

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/03/1984
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý & CN
Học vị: Thạc sĩ
Email: vanntk@tnus.edu.vn,
Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu nano

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
0000 Cử nhân
2004 - 2008 Cử nhân Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Vật lý
2009 - 2011 Thạc sĩ Trường Đại học KHTN- ĐHQGHN Vật lý chất rắn

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2008 - 2019 Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố trong nước Năm
[1] Cấu trúc và tính chất từ của vật liệu BiFeO3 đồng pha tạp (Sm, Co)
Chu Thị Anh Xuân, Lê Tiến Hà, Lô Thị Huế, Nguyễn Văn Khiển, Nguyễn Thị Khánh Vân, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Trường Thọ
TNU Journal of Science and Technology 225 (9), 112-117
2020

Đề tài / Dự án

Thành viên tham gia:

[1] Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng; ĐH2012-TN07-11; 2012 - 2013
[2] Nghiên cứu, xây dựng một hệ laser Cr3+: LiSAF liên tục, có khả năng điều chỉnh bước sóng; ĐH2012-TN07-13; 2012 - 2013