Vui lòng đợi...

Nguyễn Thị Hồng Viên

Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/09/1981
Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: viennth@tnus.edu.vn, viennth@tnus.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:

 

1. Giáo dục, truyền thông môi trường  

2. Quản lý tài nguyên  

3. Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng tài nguyên  

 

Quá trình đào tạo

Thời gian Trình độ Đơn vị đào tạo Chuyên ngành
1999 - 2003 Cử nhân Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Khoa học Môi trường
2005 - 2007 Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội Khoa học Môi trường

Khả năng ngôn ngữ

Ngôn ngữ Khả năng đọc Khả năng viết Khả năng nghe - nói
Tiếng Việt Thành thạo Thành thạo Thành thạo
Tiếng Anh Tốt Tốt Trung bình

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị Chức vụ
2003 - 2004 Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) Nhân viên phòng kỹ thuật
2004 ~ Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Giảng viên

Kinh nghiệm / hoạt động khác

1. Từ 10/2003 đến 09/2004

Đơn vị công tác: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã YaYun, Mang Yang, Gia Lai)
Chức vụ: Nhân viên phòng Kĩ thuật.

Mô tả nhiệm vụ:

- Giáo dục, tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng cho cộng đồng địa phương.

- Lập và thực hiện các hồ sơ giao khoán quản lí bảo vệ rừng.

- Quản lí vườn thực vật, tham gia công tác tìm kiếm, định dạng tên các loài lan tại khu vực VQG Kon Ka Kinh.

- Phụ trách thực hiện các báo cáo hoạt động của phòng với cấp trên.

2. Từ 9/2004 đến nay

Đơn vị công tác:  Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

- Kinh nghiệm làm việc:

+ Kinh nghiệm giảng dạy: 17 năm giảng dạy liên tục từ 2003 đến nay.

+ Kinh nghiệm làm việc với cộng đồng: có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn cộng đồng, từ 2007 đến nay.

+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục truyền thông môi trường: 17 năm, từ 2003 đến nay.

- Các học phần hiện đang phụ trách, tham gia giảng dạy:

+       Giáo dục môi trường

+       Đánh giá nhanh môi trường

+       Môi trường và phát triển bền vững

+       Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

+       Quản lý lâm nghiệp cộng đồng

- Các công tác kiêm nhiệm khác trong quá trình giảng dạy:

+ Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất (2010 - 2014).

+ Chủ nhiệm, cố vấn học tập.

+Trợ lý nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất (2015 - 2018).

3. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục truyền thông môi trường

Kinh nghiệm 17 năm giảng dạy và hoạt động thực tế trong lĩnh vực giáo dục, truyền thông môi trường.

Một số hoạt động đã thực hiện:

1. Tổ chức lớp trải ngiệm “Bảo vệ mẹ thiên nhiên” cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 2019 đến nay.

2. Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ dinh môi trường, hạn chế chất thải nhựa cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tiểu học, giáo viên phụ trách bếp ăn mầm non thành phố Sông Công (phối hợp với Thành đoàn Sông Công từ năm 2016 đến nay).

3. Tổ chức Chương trình truyền thông và thu gom pin đã qua sử dụng, 2019.

4. Tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại 4 phường trung tâm thành phố Thái Nguyên, 2019.

5. Tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tham gia tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

6. Phụ trách truyền thông, xây dựng website Dự án quốc tế: Chia sẻ kiến thức  sử dụng than sinh học trong quản lý đất bền vững –  Developing and sharing knowledge of biochar for sustainable soil management in upland North of Vietnam (Vietnam B4SS) (Nguồn vốn: Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF); Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng than sinh học trong cải thiện điều kiện sinh thái và vệ sinh môi trường nông thôn; Tham gia tổ chức các hội thảo giữa kỳ, tổng kết dự án.

7. Tổ chức chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Kí túc xá Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về hạn chế sử dụng túi nilon”, 2018.

8. Tổ chức chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Kí túc xá Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên về bảo vệ môi trường”, 2017.

9. Tuyên truyền cho người dân huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên về nước sạch và vệ sinh môi trường; Tập huấn cách sử dụng bồn lọc nước đa tầng để xử lý nước mặt, nước ngầm thành nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân địa phương.

10. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức chương trình “Xây dựng chương trình giáo dục môi trường về du lịch sinh thái cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”, 2015-2016.

11. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức chương trình “Xây dựng chương trình GDMT cho học sinh vùng đệm KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”, 2014-2015.

12. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức chương trình “Giáo dục bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn cho học sinh khối 8 trường THCS Nam Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình”, 2013-2014.

13. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức chương trình “Giáo dục MT cho học sinh trường tiểu học An Dương, huyện Tân Yên, Bắc Giang”, 2011-2012.

14. “Giáo dục MT cho học sinh trường tiểu học Linh Sơn, huyện Đồng Hỉ, Thái Nguyên”, 2009-2010.

15. Cuộc thi “Người đẹp với Môi trường” lần 2, 2009.

16. Cuộc thi “Người đẹp với Môi trường” lần 1, 2007.

17. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) từ 10/2003 đến 9/2004.

Bài báo, công trình đã công bố

Công bố quốc tế Năm
[1] Treatment of Hexavalent Chromium Contaminated Wastewater Using Activated Carbon Derived from Coconut Shell Loaded by Silver Nanoparticles: Batch Experiment
Lan Huong Nguyen, Thi Minh Phuong Nguyen, Văn Hữu Tập, Vũ Xuân Hòa, Thi Lan Anh Ha, Nguyễn Thị Hồng Viên, Xuan Hoan Nguyen, Nguyễn Xuân Ca
Water Air Soil Pollut (SCI, Q2) 230, 68
2019
Công bố trong nước Năm
[8] Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền
Khoa học và công nghệ _TNU
2018
[7] Giáo Dục Nâng Cao Nhận Thức Cho Sinh Viên Ký Túc Xá Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên Về Bảo Vệ Môi Trường
Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn 1 (20), 56-60
2018
[6] Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên ký túc xá đại học khoa học, đại học thái nguyên về bảo vệ môi trường
Nguyễn Thị Hồng Viên
Nghiên cứu Địa lý nhân văn-Viện Địa lý nhân văn 1 (20), 56-60
2018
[5] Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La
Nguyễn Thị Hồng Viên, Ngô Văn Giới
Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam
2017
[4] Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[3] Đánh giá hiện trạng lâm nghiệp cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU
2016
[2] Di dân và vấn đề bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương
Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2014
[1] Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên
Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU
2012

Đề tài / Dự án

Chủ nhiệm:

[1] Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giáo dục - truyền thông môi trường theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học; TN2009-07-06B /2; 2009 - 2009
[2] Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về bảo vệ môi trường; CS2017-04; 2017 - 2018

Thành viên tham gia:

[1] Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Khoa học Môi trường đại cương (2 tín chỉ) dành cho sinh viên năm thứ 2 ngành KHMT; T2008-TN08-11; 2008 - 2009
[2] Nghiên cứu các giải pháp thu phí dịch vụ môi trường tại rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên; ĐH2012-TN07-02; 2012 - 2013

Khác:

1. Dự án quốc tế: Chia sẻ kiến thức  sử dụng than sinh học trong quản lý đất bền vững –  Developing and sharing knowledge of biochar for sustainable soil management in upland North of Vietnam (Vietnam B4SS) (Nguồn vốn: Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF)

Năm: 2013 - 2018

Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Mô tả công việc:

Điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Phụ trách truyền thông, xây dựng website dự án

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng than sinh học trong cải thiện điều kiện sinh thái và vệ sinh môi trường nông thôn

Tham gia tổ chức các hội thảo giữa kỳ, tổng kết dự án.

2. Đề án: Phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020

Năm: 2019

Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên

Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Thái Nguyên

Mô tả công việc:

Tham gia đánh giá nhận thức của người dân về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Tham gia xây dựng chương trình tuyên truyền

Tham gia tuyên truyền cho người dân 4 phường trung tâm thành phố

Viết báo cáo tổng kết.

3. Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Xích Thổ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Năm: 2018

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Nghiên cứu các phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác đá sét tại mỏ

Lập báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản đáp ứng quy định của Việt Nam.

4.  Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng Khối III, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Năm: 2018

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long 2

Mô tả công việc

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Nghiên cứu các phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác đá sét tại mỏ

Lập báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản đáp ứng quy định của Việt Nam.

5. Dự án Xây dựng đường kết nối vào cảng Phước An đoạn từ nút giao đường 319 đến nút giao đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Năm: 2016

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Trực tiếp đi điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Tham gia đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Tham gia lập báo cáo ĐTM đáp ứng quy định của Việt Nam.

6. Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Năm: 2016

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Trực tiếp đi điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Chủ trì đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của tiểu dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Tham vấn cộng đồng về tác động môi trường của dự án

Tham vấn khung chính sách (đối với cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Định và các sở ban ngành liên quan)

Tham gia lập báo cáo ESIA và ĐTM đáp ứng chính sách an toàn của WB và quy định của Việt Nam.

7. Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Năm: 2016

Địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phát tiển tỉnh Khánh Hoà

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Trực tiếp đi điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Chủ trì đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của tiểu dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Tham gia lập báo cáo ĐTM đáp ứng chính sách an toàn của WB và quy định của Việt Nam.

8. Dự án chuyển giao công nghệ bồn lọc nước đa tầng để xử lý nước mặt, nước ngầm thành nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu

Năm: 2016

Địa điểm: Tỉnh Lai Châu

Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Tuyên truyền cho người dân huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên về nước sạch và vệ sinh môi trường

Tập huấn cách sử dụng bồn lọc nước đa tầng để xử lý nước mặt, nước ngầm thành nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân.

9. Dự án Thoát nước, thu gom và xử lí nước thải thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

Năm: 2010

Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Chủ trì đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Lập  báo cáo ĐTM đáp ứng chính sách an toàn của WB và quy định của Việt Nam.

10.  Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Đà Lạt (Dự án cải tạo và mở rộng giai đoạn III).

Năm: 2010

Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng

Mô tả công việc:

Nghiên cứu các tài liệu liên quan của dự án

Trực tiếp đi điều tra, khảo sát thực địa, tổ chức thực hiện thu thập tài liệu về môi trường sinh thái đa dạng sinh học, thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường

Chủ trì đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái đa dạng sinh học và dự báo các tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ

Tham gia lập báo cáo ĐTM đáp ứng chính sách an toàn của WB và quy định của Việt Nam

 

 

Sách / Giáo trình / Tài liệu tham khảo đã xuất bản

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thị Đông, Vi Thùy Linh, Chu Thị Hồng Huyền, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thu Hường, Giáo trình thực tập thiên nhiên, NXB Nông nghiệp, 2018.

Các giải thưởng khoa học

1. Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên, 2012.

2. Giải Nhất - Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên, 2018.

3. 1 trong 73 công trình tiêu biểu ghi danh Sách vàng sáng tạo Việt Nam, 2018.